Beroep technicus afvalwaterzuivering

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Replace machines
 • Report test findings
 • Monitor water quality
 • Ensure equipment maintenance
 • Maintain desalination control system
 • Resolve equipment malfunctions
 • Maintain specified water characteristics
 • Interpret scientific data to assess water quality
 • Maintain records of maintenance interventions
 • Apply health and safety standards
 • Maintain water treatment equipment
 • Keep records of work progress
 • Use testing equipment

Optionele kennis en vaardigheden

waterleidingen repareren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken rioolslib verwijderen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving monsters op verontreinigende stoffen testen monsters voorbereiden voor tests laboratoriumtechnieken apparatuur voor waterzuivering bedienen correcte opslag van water verzekeren wateropslaguitrusting onderhouden besturingselementen van hydraulische machines bedienen waterbehandelingen uitvoeren desinfectieapparatuur voor water gebruiken monstertests uitvoeren pompapparatuur bedienen waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus afvalwaterzuivering behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld