Beroep technicus afvalwaterzuivering

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Waterkwaliteit controleren
 • Testapparatuur gebruiken
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Besturingssysteem voor ontzilting onderhouden
 • Machines vervangen
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Specifieke watereigenschappen beheren
 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden
 • Verslag doen van testresultaten
 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

pompapparatuur bedienen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving laboratoriumtechnieken monstertests uitvoeren rioolslib verwijderen wateropslaguitrusting onderhouden waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken apparatuur voor waterzuivering bedienen desinfectieapparatuur voor water gebruiken correcte opslag van water verzekeren monsters op verontreinigende stoffen testen waterbehandelingen uitvoeren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken monsters voorbereiden voor tests besturingselementen van hydraulische machines bedienen waterleidingen repareren