Beroep technicus afvalwaterzuivering

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus afvalwaterzuivering: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Machines vervangen

  Evalueren wanneer moet worden geïnvesteerd in het vervangen van machines of werktuigmachines en de nodige maatregelen treffen.

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Besturingssysteem voor ontzilting onderhouden

  Onderhouden van een systeem om drinkwater te verkrijgen uit zout water.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Specifieke watereigenschappen beheren

  Kleppen draaien en schotten plaatsen in de troggen om het volume, de diepte, de afvoer en de temperatuur van het water aan te passen zoals aangegeven.

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden

  Reparaties en routineonderhoudstaken uitvoeren op uitrusting die wordt gebruikt bij de zuiverings- en behandelingsprocessen van water en afvalwater.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

Optionele kennis en vaardigheden

waterleidingen repareren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken rioolslib verwijderen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving monsters op verontreinigende stoffen testen monsters voorbereiden voor tests laboratoriumtechnieken apparatuur voor waterzuivering bedienen correcte opslag van water verzekeren wateropslaguitrusting onderhouden besturingselementen van hydraulische machines bedienen waterbehandelingen uitvoeren desinfectieapparatuur voor water gebruiken monstertests uitvoeren pompapparatuur bedienen waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus afvalwaterzuivering behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB