Beroep technicus afvalwaterzuivering

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Machines vervangen
 • Verslag doen van testresultaten
 • Waterkwaliteit controleren
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Besturingssysteem voor ontzilting onderhouden
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Specifieke watereigenschappen beheren
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden
 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden
 • Testapparatuur gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

waterleidingen repareren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken rioolslib verwijderen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving monsters op verontreinigende stoffen testen monsters voorbereiden voor tests laboratoriumtechnieken apparatuur voor waterzuivering bedienen correcte opslag van water verzekeren wateropslaguitrusting onderhouden besturingselementen van hydraulische machines bedienen waterbehandelingen uitvoeren desinfectieapparatuur voor water gebruiken monstertests uitvoeren pompapparatuur bedienen waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken