Beroep technicus 3d-printing

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend
 • Artistiek / Realistisch

Kennis

 • Druktechnieken
 • 3D-modellering
 • 3D-printproces
 • Drukken op grote machines
 • Onderhoud van printers
 • Onderhoud en reparatie
 • ICT-softwarespecificaties
 • Drukmaterialen
 • CAD-software

Vaardigheden

 • Klant raad geven over technische mogelijkheden
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • CAD-software gebruiken
 • Drukpersen bedienen
 • Behoeften van klanten identificeren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Grafische 3d-computersoftware bedienen
 • Ontwerpspecificaties opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal reinigen handmatige ontwerptechnieken gebruiken geschiktheid van materialen vaststellen mechanica technische tekeningen industriële techniek materialen berekenen productkennis cadd-software fabricageprocessen ontwerpbeginselen wiskunde blauwdrukken tekeningen ontwerpen handmatige ontwerptechnieken kwaliteitsnormen voor productie controleren prototypes ontwerpen technische tekeningen maken prothesen