Beroep technicus 3D-printing

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderhoud en reparatie
 • 3D-modellering
 • Drukmaterialen
 • Drukken op grote machines
 • Onderhoud van printers
 • 3D-printproces
 • CAD-software
 • ICT-softwarespecificaties
 • Druktechnieken

Vaardigheden

 • CAD-software gebruiken
 • Klant raad geven over technische mogelijkheden
 • Behoeften van klanten identificeren
 • Grafische 3d-computersoftware bedienen
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Ontwerpspecificaties opstellen
 • Drukpersen bedienen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

industriële techniek handmatige ontwerptechnieken gebruiken ontwerpbeginselen productkennis materialen berekenen fabricageprocessen handmatige ontwerptechnieken geschiktheid van materialen vaststellen materiaal reinigen cadd-software prototypes ontwerpen tekeningen ontwerpen technische tekeningen wiskunde mechanica prothesen technische tekeningen maken blauwdrukken kwaliteitsnormen voor productie controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus 3D-printing behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld