Beroep teamleider instelling maatschappelijk werk

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale wetenschappen
 • Toezicht op personen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale werktheorie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Studenten sociaal werk begeleiden
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Casemanagement toepassen
 • Integratie bevorderen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Sociale verandering promoten
 • Conflicten hanteren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Empathisch zijn
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Werken met gemeenschappen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Actief luisteren
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Activiteiten delegeren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Nadenken over praktijken
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

Loopbaanperspectief

Het beroep teamleider instelling maatschappelijk werk behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag