Beroep Teamleider administratief medewerkers

Een teamleider administratief medewerkers coördineert en ziet toe op de werkzaamheden van administratief medewerkers. Hij/zij organiseert en plant de dagelijkse gang van zaken en instrueert en begeleidt de medewerkers. Een teamleider motiveert en stimuleert medewerkers om zich maximaal in te zetten. Een teamleider administratief medewerkers houdt zich ook bezig met de financiële gang van zaken, hij/zij bereidt inschattingen van de kosten voor en schrijft financiële verslagen. Een teamleider houdt in de gaten of er een tekort is aan personeel of materialen, daarnaast instrueert en traint een teamleider nieuwe werknemers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Ondernemend / Conventioneel

Taken teamleider administratief medewerkers

  • Coördineren en controleren van de werkzaamheden van de administratief medewerkers.
  • Motiveren en stimuleren van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.
  • Organiseren en plannen van werkzaamheden van de administratief medewerkers.
  • Controleren van financiën, hierover rapporteren.
  • Zorgdragen voor het voorraadbeheer.
  • Instrueren en trainen van nieuwe werknemers.

Gerelateerde beroepen kantoorpersoneel