Beroep tandheelkundig instrumentmaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Tandheelkundig instrumentmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Componenten voor tandheelkundige instrumenten

  De diverse componenten en materialen die nodig zijn om een specifiek tandheelkundig instrument te maken. Deze materialen en onderdelen verschillen per elektromedisch tandheelkundig instrument, waaronder tandartsboren en tandheelkundige lasers, en niet-elektrische tandheelkundige instrumenten, waaronder tandartsspiegels en sikkelsondes.

 • Tandheelkundige anatomie

  De ontwikkeling, het uiterlijk, de indeling, de functie en de kenmerken van de tanden en hun positie in de mond.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Regelgeving inzake medische apparaten

  De reeks nationale en internationale voorschriften met betrekking tot de productie, de veiligheid en de distributie van medische hulpmiddelen.

Vaardigheden

 • Tandheelkundige instrumenten produceren

  Vervaardigen van tandheelkundige instrumenten, door middel van gespecificeerde materialen, onderdelen, hand- en krachtwerktuigen.

 • Tandheelkundig materiaal hanteren

  Het gebruik van materialen die worden gebruikt in tandheelkundige procedures, zoals was, kunststoffen, edelstenen en niet-edele legeringen, roestvrij staal, fijne vleeswaren en composietmaterialen of polymeerglas.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Steriele kleding dragen

  Passende kleding dragen voor een omgeving met een hoge mate van properheid om de mate van verontreiniging te beheersen.

 • Componenten reinigen tijdens de montage

  Reinigen van componenten voordat u ze tijdens het montageproces aan andere verbindingen of eenheden van componenten bevestigt.

 • Precisie-instrumenten gebruiken

  Gebruikmaken van elektronische, mechanische, elektrische of optische precisie-instrumenten voor precisiewerk.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Defecte producten verwijderen

  Defecte materialen verwijderen uit de productielijn.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden werknemers opleiden werking van machines volgen optomechanische techniek medische apparaten biomedische technieken technische communicatievaardigheden toepassen mondheelkundige apparaten testen op naleving van de specificaties elektrotechniek tandheelkundige instrumenten testen testprocedures inzake medische apparaten solderen elektronica tandheelkundige instrumenten repareren controleren op soldeerdefecten elektromechanica defecte onderdelen vervangen opto-elektronica wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven productieapparatuur afstellen storingen aan apparatuur oplossen regelgeving inzake elektrische apparaten tandheelkundige laboratoriummiddelen onderhouden tandheelkundige instrumenten onderhouden biomedische techniek soldeertechnieken toepassen gevaarlijk afval verwijderen

Loopbaanperspectief

Het beroep tandheelkundig instrumentmaker behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB