Beroep tandartsassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Tandartsassistent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Patiënten klaarmaken voor een tandheelkundige behandeling

  De patiënt installeren en bedekken, indien nodig de behandelprocedures uitleggen aan de patiënt.

 • Tanden in kaart brengen

  Een tandheelkundige afbeelding van de mond van de patiënt maken om informatie te verschaffen over tandbederf, holten, ontbrekende tanden, de diepte van de pockets tussen tand en tandvlees, afwijkingen in tanden, zoals rotaties, afbrokkeling of afschuring in het gebit of aan het glazuur, schade aan tanden of de aanwezigheid van vals gebit volgens de instructies van de tandarts en onder het toezicht van de tandarts.

 • Tandheelkundige instrumenten gereedmaken voor sterilisatie

  Het correct vervoeren, schoonmaken en steriliseren van de tandheelkundige instrumenten, het verpakken van de instrumenten voor sterilisatie en het correct opslaan ervan na de procedure.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Tandheelkundige instrumenten doorgeven

  Tijdig en zoals gevraagd de juiste tandheelkundige instrumenten doorgeven aan tandartsen, met behulp van geschikte technieken en behendigheid bij het doorgeven en terugnemen van deze materialen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Na de behandeling tandheelkundige administratieve diensten aan patiënten bieden

  Patiënt verzorgen na een behandeling, zoals het gezicht en de mond van de patiënt schoonmaken, de algemene toestand van de patiënt controleren, de patiënt bijstaan indien nodig, instructies doorgeven over medicatie en andere zorg na de behandeling van de tandarts.

 • Tandartsen assisteren tijdens tandheelkundige behandelingsprocedures

  Actief deelnemen aan de behandelingsprocedure om weefsel, tong en wang terug te trekken. Het gebied vrij houden en speeksel- en vuilophoping in de mond van de patiënt door gebruik te maken van een zuigtip en een mondafzuiging, het stabiliseren van weefsel en het knippen van hechtingen in de kaakchirurgie en kracht toepassen op de beitel onder leiding van een tandarts bij het verwijderen van de aangetaste tanden.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Tandheelkundige stand en operatieruimte onderhouden

  De tandheelkundige stand en operatieruimte netjes, op orde en in een functionele staat houden, instrumenten, linnen, medicatie en andere benodigdheden sorteren en opslaan en uitrustingen zoals handstukken en cavitron inoliën en schoonmaken.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Instructies van tandartsen volgen

  Rechtstreeks werken met tandartsen door hun gedetailleerde instructies op te volgen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Voorlichten over mondverzorging en ziektepreventie

  Patiënten voorlichten over het verbeteren van de mondgezondheidszorg en het voorkomen van tandheelkundige ziekten, door het bevorderen van tanden poetsen, flossen en alle andere aspecten van tandheelkundige zorg volgens de aanwijzingen van en onder het toezicht van de tandarts.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Omgaan met angst van patiënten

  De angsten van patiënten die een tandheelkundige behandeling ondergaan herkennen en hiermee omgaan.

 • Tandheelkundige radiografieën uitvoeren

  Het maken en ontwikkelen van radiografieën of röntgenfoto’s voor patiënten, door de patiënt en de film-/beeldreceptor op passende wijze te positioneren om een intra- en extraorale radiografie te maken, waarbij alle voorschriften voor de veiligheid van de patiënt (afscherming, bescherming van de exploitant en collimator) worden toegepast.

 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten

  De naleving van de lokale, regionale, nationale en uniale wetgeving, beleidsregels, richtsnoeren en protocollen op het gebied van gezondheid en veiligheid bevorderen.

 • Patiënten observeren tijdens een tandheelkundige behandeling

  Het observeren van het gedrag van de patiënt tijdens het verstrekken van tandheelkundige zorg, om onder toezicht van de tandarts snel te kunnen reageren in geval van negatieve reacties.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Afdrukken van de mond in modellen omzetten

  Gipsen en stenen modellen van de mond en het gebit vervaardigen, afwerken en polijsten, uitgaande van de indrukken gemaakt door een tandarts.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Materiaal voor tandheelkundige procedures klaarmaken

  Materiaal klaarmaken zoals cement, amalgaam, composiet en afdrukmateriaal zoals gevraagd door de tandarts, het mengen van materiaal voor afdrukken en restauraties en het samenstellen van injectiespuiten voor anesthesie.

Optionele kennis en vaardigheden

meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren vreemde talen gebruiken bij zorg zorgen voor gepaste administratie van afspraken factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren betalingen in de tandheelkunde beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep tandartsassistent behoort tot de beroepsgroep Medisch praktijkassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20247400  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB