Beroep tandartsassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Vaardigheden

 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Patiënten klaarmaken voor een tandheelkundige behandeling
 • Tanden in kaart brengen
 • Tandheelkundige instrumenten gereedmaken voor sterilisatie
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Tandheelkundige instrumenten doorgeven
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Na de behandeling tandheelkundige administratieve diensten aan patiënten bieden
 • Tandartsen assisteren tijdens tandheelkundige behandelingsprocedures
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Integratie bevorderen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Actief luisteren
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Tandheelkundige stand en operatieruimte onderhouden
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Instructies van tandartsen volgen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Voorlichten over mondverzorging en ziektepreventie
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Omgaan met angst van patiënten
 • Tandheelkundige radiografieën uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Patiënten observeren tijdens een tandheelkundige behandeling
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Afdrukken van de mond in modellen omzetten
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Materiaal voor tandheelkundige procedures klaarmaken

Optionele kennis en vaardigheden

meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren vreemde talen gebruiken bij zorg zorgen voor gepaste administratie van afspraken factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren betalingen in de tandheelkunde beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep tandartsassistent behoort tot de beroepsgroep Medisch praktijkassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20247400  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld