Beroep tandarts

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Chirurgie
 • Klinische disciplines in tandheelkunde
 • Medico-biologische en medische wetenschappen in verband met tandheelkunde
 • Tandheelkunde
 • Cosmetische tandheelkundige procedures
 • Anatomie van de mond
 • Anesthesiologie

Vaardigheden

 • Natuurlijke kleur van tanden herstellen
 • Occlusie beheren
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren
 • Afwijkingen aan het kaakgewricht herstellen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Afgesleten gebit herstellen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Tandheelkundige behandelingsmogelijkheden bespreken met de patiënt
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Lokale anesthesie toedienen bij tandheelkundige ingrepen
 • Advies geven over voeding en de impact ervan op de mondgezondheid
 • Blootstelling van tandmerg behandelen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Actief luisteren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Tandheelkundige noodgevallen beheren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Tandeloze patiënten beheren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Diagnoses van de mondgezondheid stellen
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Integratie bevorderen
 • Bevindingen van medische onderzoeken interpreteren
 • Bijwerkingen van anesthesie behandelen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Snurkproblemen behandelen
 • Leiding geven aan mondheelkundige medewerkers
 • Onderscheid maken tussen normaal en abnormaal kaak- en aangezichtsweefsel
 • Beroepsrisico’s in een tandartspraktijk beperken
 • Gegevens bijhouden over tandprotheses
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Zorgen voor gepaste administratie van afspraken
 • Tandbederf behandelen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Tandheelkundig klinisch onderzoek uitvoeren
 • Omgaan met angst van patiënten
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Orthodontische instrumenten gebruiken
 • Materiaal voor orthodontische hulpmiddelen selecteren
 • Gevallen van malocclusie behandelen
 • Tandheelkundig team leiden
 • Afwijkingen aan de tand- en gezichtsstructuur vaststellen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Gebitshulpmiddelen plaatsen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Instructies geven tijdens orthodontische procedures
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Klinische audit uitvoeren
 • Periodontale behandelingen geven
 • Tandheelkundige recepten voor geneesmiddelen uitschrijven

Optionele kennis en vaardigheden

bijdragen aan vernieuwing van praktijken in gezondheidszorg arbeidswet algemene mondgezondheidsprogramma’s organiseren leiding geven aan medisch personeel vreemde talen gebruiken bij zorg factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren gemeenschapsrelaties opbouwen pedagogie betalingen in de tandheelkunde beheren gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren workshops inzake continue beroepsontwikkeling organiseren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek werknemers opleiden invloed van de sociale context op de gezondheid

Loopbaanperspectief

Het beroep tandarts behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag