Beroep tandarts

Een tandarts diagnosticeert, voorkomt en behandelt diverse aandoeningen aan het gebit. Hij behandelt gaatjes, zwakke tanden of doet een wortelkanaalbehandeling. Tijdens zijn spreekuur maakt een tandarts het gebit schoon, controleert hij het gebit op afwijkingen en adviseert hij patiënten over mondhygiëne. Indien nodig, behandelt de tandarts aandoeningen aan het gebit of verwijst hij zijn patiënten door naar specialisten zoals mondhygiënisten, orthodontisten of kaakchirurgen. Een tandarts stelt de patiënt gerust wanneer deze angstig is voor een behandeling. Een tandarts houdt ook de patiëntadministratie bij. Daarnaast zorgt hij er ook voor dat hij op de hoogte is van de ontwikkelingen in zijn vak.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Sociaal

Taken tandarts

 • Diagnosticeren, voorkomen en behandelen van diverse aandoeningen aan het gebit.
 • Schoonmaken van het gebit, controleren van het gebit op afwijkingen en adviseren van patiënten over mondhygiëne.
 • Doorverwijzen van patiënten naar andere specialisten.
 • Geruststellen van patiënten wanneer zij angstig zijn voor de behandeling.
 • Bijhouden van patiëntadministratie.
 • Op de hoogte blijven van recente vakontwikkelingen.

Gerelateerde beroepen gebit

Kennis

 • Anatomie van de mond
 • Medico-biologische en medische wetenschappen in verband met tandheelkunde
 • Chirurgie
 • Cosmetische tandheelkundige procedures
 • Klinische disciplines in tandheelkunde
 • Anesthesiologie
 • Tandheelkunde

Vaardigheden

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Orthodontische instrumenten gebruiken
 • Tandheelkundige noodgevallen beheren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Leiding geven aan mondheelkundige medewerkers
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Bevindingen van medische onderzoeken interpreteren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Afwijkingen aan de tand- en gezichtsstructuur vaststellen
 • Tandheelkundige behandelingsmogelijkheden bespreken met de patiënt
 • Instructies geven tijdens orthodontische procedures
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Materiaal voor orthodontische hulpmiddelen selecteren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Klinische audit uitvoeren
 • Tandheelkundig team leiden
 • Onderscheid maken tussen normaal en abnormaal kaak- en aangezichtsweefsel
 • Lokale anesthesie toedienen bij tandheelkundige ingrepen
 • Occlusie beheren
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Tandheelkundig klinisch onderzoek uitvoeren
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Beroepsrisico’s in een tandartspraktijk beperken
 • Natuurlijke kleur van tanden herstellen
 • Integratie bevorderen
 • Zorgen voor gepaste administratie van afspraken
 • Tandeloze patiënten beheren
 • Advies geven over voeding en de impact ervan op de mondgezondheid
 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren
 • Tandbederf behandelen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Afgesleten gebit herstellen
 • Gevallen van malocclusie behandelen
 • Diagnoses van de mondgezondheid stellen
 • Tandheelkundige recepten voor geneesmiddelen uitschrijven
 • Afwijkingen aan het kaakgewricht herstellen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Periodontale behandelingen geven
 • Gebitshulpmiddelen plaatsen
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gegevens bijhouden over tandprotheses
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Omgaan met angst van patiënten
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Bijwerkingen van anesthesie behandelen
 • Snurkproblemen behandelen
 • Blootstelling van tandmerg behandelen

Optionele kennis en vaardigheden

invloed van de sociale context op de gezondheid beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren werknemers opleiden bijdragen aan vernieuwing van praktijken in gezondheidszorg gemeenschapsrelaties opbouwen algemene mondgezondheidsprogramma’s organiseren leiding geven aan medisch personeel workshops inzake continue beroepsontwikkeling organiseren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren pedagogie gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren arbeidswet betalingen in de tandheelkunde beheren

Functietitels

 • Baliemedewerker (parttime)
 • Teamhoofd slaapcentrum
 • Mondhygieniste
 • Onderzoekende jurist die ons toezicht scherp houdt
 • Tandarts in rotterdam gezocht (goede voorwaarden)
 • Tandartsassistent/spreekuurassistente met verrichtingen,
 • Baliemedewerker die door kan groeien naar assistent praktijkmanager
 • Tandarts- / preventieassistente, 20-24 uur per week.
 • Balie receptioniste
 • Tandartsdocenten