Beroep tactisch rechercheur

Politierechercheurs verzamelen en verzamelen bewijsmateriaal dat hen helpt bij het oplossen van misdaden. Zij gebruiken onderzoekstechnieken om bewijsmateriaal te verzamelen en alle bij hun onderzoekslijn betrokken partijen te ondervragen, en werken samen met andere afdelingen van het politieorganisatie om het bewijsmateriaal te verzamelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Taken tactisch rechercheur

 • Opsporen van verdachten en oplossen van misdrijven.
 • Contacten leggen en informatiebronnen gebruiken om misdrijven op te lossen/te verijdelen, verdachten aan te wijzen of moeilijk toegankelijke informatie te verzamelen.
 • Verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal.
 • Plaats delict onderzoeken, getuigen en verdachten ondervragen en computerbestanden analyseren. 4. Arresteren van verdachten.
 • Verslag doen van het onderzoek aan leidinggevenden of rechtbank.

Gerelateerde beroepen politie

 • Agent haven-, water-, spoorweg-, milieu- en bedrijfspolitie
 • Agent van de verkeerspolitie
 • Agent van politie
 • Inspecteur van politie
 • Opsporingsambtenaar
 • Politie agent teamleider
 • Reddingsduiker
 • Teamleider agenten van politie
 • Wijkagent

Kennis

 • Wettelijk gebruik van geweld
 • Criminologie
 • Onderzoeksmethoden
 • Ordehandhaving

Vaardigheden

 • Politieonderzoeken leiden
 • Zorgen voor de toepassing van wetten
 • Plaats delict onderzoeken
 • Onderzoeksinterviews uitvoeren
 • Ooggetuigenverslagen aanhoren
 • Operationele communicatie onderhouden
 • Onderzoeksstrategieën ontwikkelen
 • Juridisch bewijs analyseren
 • Omgaan met bewijsmateriaal
 • Operationele strategieën voor ordehandhaving vormen

Optionele kennis en vaardigheden

reageren op noodsituaties eerste hulp kennis van menselijk gedrag gebruiken personen in bedwang houden overtreders aanhouden mensenmassa’s beheersen bewijsmateriaal verstrekken zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens juridisch onderzoek situatieschetsen schrijven drugsonderzoeken voeren waakzaam zijn wettelijke vereisten met betrekking tot munitie gevaren voor de veiligheid vaststellen strafrecht persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken vervalsingszaken onderzoeken zorgen voor informatiebeveiliging publieke presentaties geven

Loopbaanperspectief

Het beroep tactisch rechercheur behoort tot de beroepsgroep Politie-inspecteurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20243100  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld