Beroep supervisor gegevensinvoerders

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Supervisor gegevensinvoerders: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Querytalen

  Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • N1QL

  De computertaal N1QL is een zoektaal voor het ophalen van informatie uit een database en van documenten die de benodigde informatie bevatten. Ze wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Couchbase.

 • Vertrouwelijkheid van informatie

  De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving.

 • Documentatietypen

  De eigenschappen van soorten interne en externe documentatie die zijn afgestemd op de levenscyclus van het product en de specifieke soorten inhoud ervan.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • XQuery

  XQuery is een computer-zoektaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de vereiste informatie bevatten. Deze taal is ontwikkeld door de internationale normalisatieorganisatie World Wide Web Consortium.

 • Gegevensbank

  De classificatie van databanken, met inbegrip van hun doel, eigenschappen, terminologie, modellen en gebruik, waaronder XML-databanken, documentgerichte databanken en volledige tekstdatabases.

 • MDX

  De computertaal MDX is een zoektaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten. Hij wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft.

 • LDAP

  Het LDAP van de computer is een querytaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de vereiste informatie bevatten.

 • LINQ

  De computertaal LINQ is een zoektaal voor het ophalen van informatie uit een database en van documenten die de benodigde informatie bevatten. Ze wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft.

 • SPARQL

  SPARQL is een computer-zoektaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de vereiste informatie bevatten. Deze taal is ontwikkeld door de internationale normalisatieorganisatie World Wide Web Consortium.

Vaardigheden

 • Werknemers beoordelen

  De individuele prestaties van werknemers analyseren gedurende een bepaalde periode en uw conclusies meedelen aan de werknemer in kwestie of aan een hoger management.

 • Toezicht houden op gegevensinvoer

  Toezicht houden op de invoer van gegevens zoals adressen of namen in een gegevensopslag- en opvraagsysteem via handmatige codering, elektronische gegevensoverdracht of door middel van scannen.

 • Nieuwe werknemers voorstellen

  Nieuwe medewerkers een rondleiding geven in het bedrijf, ze laten kennismaken met de collega's, hen de bedrijfscultuur, routines en werkmethoden uitleggen en ervoor zorgen dat ze zich op hun werk thuis voelen.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Omgaan met klachten van werknemers

  Beheren van en reageren op klachten van werknemers, op een correcte en beleefde manier, door een oplossing te bieden waar mogelijk of door deze door te verwijzen naar een bevoegd persoon wanneer dat nodig is.

 • Werknemers motiveren

  Met werknemers communiceren om ervoor te zorgen dat hun persoonlijke ambities in overeenstemming zijn met de zakelijke doelstellingen en dat zij zich inspannen om aan deze doelstellingen te voldoen.

 • Feedback van werknemers verzamelen

  Op een open en positieve manier communiceren om de mate van tevredenheid van de werknemers en hun kijk op de werkomgeving te beoordelen om problemen op te sporen en oplossingen te bedenken.

 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden

  Nauwkeurige berekeningen maken met betrekking tot de tijd die nodig is om toekomstige technische taken uit te voeren op basis van informatie en waarnemingen uit het verleden, of de geschatte duur van individuele taken in een bepaald project plannen.

 • Beleid voor informatiebeveiliging toepassen

  Het beleid, methoden en voorschriften voor de beveiliging van gegevens en informatie toepassen, teneinde de beginselen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te eerbiedigen.

 • Taakplanning beheren

  Een overzicht bijhouden van alle binnenkomende taken om de prioriteit te bepalen in de uitvoering van de taken, de uitvoering ervan te plannen en nieuwe taken integreren als ze zich voordoen.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensprocessen vaststellen gegevensmodellen aan gegevensopschoning doen ict-gegevensclassificatie beheren processen voor gegevenskwaliteit implementeren systemen voor gegevensverzameling beheren abbyy finereader gegevensopslag organisatorische technieken gebruiken gegevens beheren personeel aanwerven software voor tekstherkenning gegevens normaliseren omnipage werkprocedures ontwikkelen vereisten voor gegevensinvoer onderhouden gegevens verwerken datawarehousingtechnieken implementeren werknemers ontslaan medewerkers begeleiden

Loopbaanperspectief

Het beroep supervisor gegevensinvoerders behoort tot de beroepsgroep Directiesecretaresses. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410500  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202417800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202428300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB