Beroep supervisor bagagestromen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Handle conflicts
 • Show responsibility
 • Transfer luggage
 • Tolerate stress
 • Ensure public safety and security
 • Plan teamwork
 • Ensure efficient baggage handling
 • Identify airport safety hazards
 • Comply with schedule
 • Ensure accurate screening of luggage in aerodromes
 • Follow airport safety procedures
 • Supervise transfer of luggage

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoudsprocedures voor grondafhandeling uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep supervisor bagagestromen behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag