Beroep subsidiecoördinator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Subsidiecoördinator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

Vaardigheden

 • Subsidies toekennen

  Het behandelen van subsidies door een organisatie, een bedrijf of de overheid. De ontvanger van de subsidie de nodige subsidies geven, waarbij hij of zij wordt geïnstrueerd betreffende het proces en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden.

 • Concessies toekennen

  Toekennen van rechten, land of eigendommen van overheden aan particuliere entiteiten, in overeenstemming met de regelgeving, en ervoor zorgen dat de nodige documentatie gearchiveerd en verwerkt wordt.

 • Administratie volledig beheren

  De voorwaarden van de subsidie, de follow-upprocedures en de verwerkingsdatums en de betalingen beheren.

 • Instructies geven aan subsidieontvangers

  De ontvanger van de subsidie voorlichten over de procedure en de verantwoordelijkheden die aan het krijgen van een subsidie verbonden zijn.

 • Subsidieaanvragen beheren

  Het afhandelen van en het opstellen van subsidie-aanvragen door de begrotingen te herzien, het volgen van de verstrekte subsidies of het verkrijgen van de juiste documenten.

 • Toegekende subsidies opvolgen

  Gegevens en betalingen beheren nadat de subsidies zijn verstrekt, om ervoor te zorgen dat de subsidie-ontvanger het geld uitgeeft volgens de voorwaarden, de controle van de betalingsbewijzen of de herziening van de facturen.

 • Subsidieontvangers helpen

  De subsidieontvanger informeren over de aanvraagprocedure voor subsidies.

Optionele kennis en vaardigheden

budgetten beheren onderzoeksinterviews uitvoeren verschillende communicatiekanalen gebruiken wiskunde taakgegevens bijhouden werknemers opleiden onderwerpen bestuderen werkgerelateerde verslagen schrijven vragen beantwoorden analytisch denken communicatietechnieken gebruiken databases beheren microsoft office gebruiken begrotingsbeginselen officiële documenten controleren voldoen aan wettelijke bepalingen zorgen dat documenten juist worden beheerd

Loopbaanperspectief

Het beroep subsidiecoördinator behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB