Beroep subsidieadviseur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Business processes
 • Funding methods
 • Business analysis

Vaardigheden

 • Identify clients' needs
 • Manage government funding
 • Advise on financial matters
 • Use consulting techniques
 • Analyse business objectives
 • Perform business analysis
 • Inform on government funding
 • Analyse business requirements

Optionele kennis en vaardigheden

financieel plan opstellen vragen beantwoorden taakgegevens bijhouden vertrouwelijkheid in acht nemen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren overheidsfinanciering aanvragen begrotingsbeginselen dossiers voor overheidsfinanciering opstellen financiële analyse externe factoren van bedrijven analyseren officiële documenten controleren door de overheid gefinancierde programma’s beheren principes voor bedrijfsbeheer interne factoren van bedrijven analyseren officiële documenten verstrekken

Loopbaanperspectief

Het beroep subsidieadviseur behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld