Beroep stuwadoor

Stuwadoor: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling

  De verzameling verdragen, richtsnoeren en regels die het laden en lossen van goederen in internationale havens dicteren.

 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

  De nationale regelgeving voor het laden en lossen van goederen in de havens van dat land.

 • Capaciteit van de vrachtruimte van voertuigen

  Laadvermogen en beperkingen van een in gebruik genomen voertuig, uitgedrukt in gewicht en ladingtype dat mag worden vervoerd, alsmede andere specificaties voor het laden van vracht.

 • Opslagactiviteiten

  Kennis van de basisbeginselen en praktijken van magazijnwerkzaamheden, zoals goederenopslag. Inzicht verkrijgen in en voldoen aan de behoeften en vereisten van de klant, terwijl tegelijkertijd de magazijnuitrusting, -ruimte en -werkers op doeltreffende wijze worden gebruikt.

 • Veiligheidsvereisten voor platformen

  Grondig inzicht in de voorschriften en procedures inzake veiligheid bij platformen.

 • Veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen

  Het geheel van veiligheidsprocedures en -voorschriften voor opslagplaatsen dat is bedoeld om incidenten en gevaren te voorkomen. Veiligheidsvoorschriften naleven en apparatuur inspecteren.

 • Wetgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen

  De wettelijke voorschriften voor het vervoer van potentieel gevaarlijke goederen en de procedures voor de indeling van deze materialen.

 • Ladingvoorschriften voor het vervoer van goederen

  De informatie begrijpen die wordt weergegeven in ladingvoorschriften met het gewicht van de in aanhangwagens geladen vrachten. Ladingvoorschriften lezen voor het vervoer van grotere artikelen, gevaarlijke materialen of vrachten die speciale zorg vereisen.

Vaardigheden

 • Zware vrachtwagens manoeuvreren

  Trekkers, aanhangers en vrachtwagens besturen, manoeuvreren en parkeren op wegen, scherpe hoeken en in parkeerplaatsen.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Verzekeren dat de inhoud van zendingen overeenkomt met de zendingsdocumentatie

  Ervoor zorgen dat de inhoud van de zendingen overeenkomt met de respectieve vervoersdocumenten.

 • Trim van vaartuigen beoordelen

  De trim stabiliteit bepalen van vaten, waarbij wordt verwezen naar de stabiliteit van een schip terwijl het zich in een statische toestand bevindt.

 • Lading in vrachtvoertuigen plaatsen

  Plaats de vracht zo dat de juiste positie, de juiste buffer, de beperking en balans wordt gecreëerd.

 • Computersystemen aan boord gebruiken

  Boordcomputersystemen gebruiken in zware vrachtwagens en voertuigen; communiceren met het computersysteem voor vlootbeheer.

 • Intermodale apparatuur hanteren

  Intermodale apparatuur zoals kranen, zijladers, vorkheftrucks en rangeerwagens gebruiken.

 • Diensten op een flexibele manier uitvoeren

  De dienst aanpassen wanneer de omstandigheden veranderen.

 • Goederen met precisie opslaan in magazijnen

  Goederen in het magazijn vervoeren en ze met precisie op de juiste en aangewezen locatie plaatsen om de ruimte maximaal te benutten. Hierbij vorkheftrucks of andere instrumenten gebruiken.

 • Uitgaande vrachten rangeren

  Uitgaande vrachten rangeren naar en van inkomende en uitgaande treinen.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Inkomende vrachten rangeren

  Inkomende vrachten rangeren naar en van motortreinstellen voor inkomende en uitgaande treinen.

 • Berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen

  De communicatievaardigheden bezitten om berichten door te geven via een radio- en telefooninstallatie.

 • Op oneffen oppervlakken werken

  Werken op oneffen oppervlakken; ladders beklimmen en taken uitvoeren op het dak van spoorwagons.

 • Tijd nauwkeurig bijhouden

  De tijd meten, vaak met behulp van een uurwerk of een chronometer.

 • Technieken toepassen om goederen in containers te stapelen

  Technieken toepassen om goederen in containers te stapelen. Technieken gebruiken om de ruimte in de containers zo groot mogelijk te maken.

 • ICT-systemen gebruiken

  ICT-systemen gebruiken voor uiteenlopende complexe taken om tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Defensief rijden

  Defensief rijden om de verkeersveiligheid te maximaliseren en tijd, geld en levens te besparen; anticiperen op de acties van andere weggebruikers.

 • Gewicht van ladingen organiseren volgens de capaciteit van de hijswerktuigen

  Organiseren van het gewicht van de ladingen om overbelasting en disbalansen in de hijs- of hefuitrusting te voorkomen.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Verbeteringen aan de toeleveringsketen met betrekking tot winsttoename begrijpen

  Interpreteren hoe de verbeteringen van de toeleveringsketen van invloed zullen zijn op de winsten van de onderneming. De verbetering van deze processen intensiveren, waardoor de toeleveringsketen op de meest doeltreffende wijze wordt gestroomlijnd en de meeste winst wordt gegenereerd.

 • Op treinstellen klimmen

  Beschikken over de fysieke eigenschappen om op en in treinstellen te klimmen in overeenstemming met adequate beveiligingsprocedures.

 • Materiaaltransportapparatuur gebruiken

  Het verrichten van algemene fysieke activiteiten in magazijnen zoals laden, lossen en sorteren van goederen.

 • Heftrucks bedienen

  Een heftruck bedienen, dit is een voertuig dat vooraan is uitgerust met een inrichting voor het hijsen of heffen en het vervoeren van zware ladingen.

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Zelfvertrouwen tonen

  Mate van volwassenheid laten zien door het volledig begrijpen van de eigen kwaliteiten en vaardigheden die in verschillende situaties als bron van vertrouwen kunnen dienen.

 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen

  De twee soorten stabiliteit van de schepen beoordelen, namelijk transversaal en longitudinaal.

 • Spraakgestuurde orderpickingsystemen gebruiken

  Spraakgestuurde orderpickingsystemen met verschillende orderpickingmethodes bedienen; werken met mondelinge instructies en aanwijzingen via een hoofdtelefoon en een microfoon.

Optionele kennis en vaardigheden

regelgeving inzake gevaarlijke vrachten maritieme hijs- of hefwerktuigen bedienen functies van apparatuur aan dek van een schip koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren omgaan met brandstoffen

Loopbaanperspectief

Het beroep stuwadoor behoort tot de beroepsgroep Laders, lossers en vakkenvullers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202415400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 2024101000  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 2024116300  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB