Beroep studieadviseur hoger onderwijs

 • Shutterstock.com
  studieadviseur hoger onderwijs

Academische adviseurs staan studenten op postsecundair niveau bij bij de erkenning en verwezenlijking van hun onderwijsdoelstellingen. Zij adviseren leerlingen over hun programmakeuze voor schoolprogramma's, communiceren hen over de vereisten voor het behalen van een diploma en helpen hen bij hun carrièreplanning. De academische adviseurs bespreken ook de academische prestaties van de student en zijn implicaties en doen suggesties voor verbetering met inbegrip van studieadvies. Ze werken ook nauw samen met andere administrateurs en professoren van universiteiten en zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van de regelgeving, programma's of vereisten van universiteiten of hogescholen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken studieadviseur hoger onderwijs

 • Coördineert de verstrekking van opleidingsadvies en -begeleiding.
 • Verzamelt relevante informatie voor individueel opleidingsadvies en -begeleiding, bijv. met behulp van interviews en het afnemen van gestandaardiseerde tests (bijv. IQ tests, interessetests).
 • Geeft opleidingsadvies en -begeleiding aan individuen, bijv. op basis van testresultaten, (opleidings)achtergrond, etc.
 • Begeleidt individuen bij hun loopbaanontwikkeling en sollicitatievaardigheden.
 • Overlegt met docenten en ouders.
 • Raadpleegt onderwijsinstellingen voor informatie over opleidingen, toelatingseisen, stages, etc.
 • Verzorgt lessen/bijeenkomsten over opleidings- en loopbaanmogelijkheden, bijv. studierichtingen, toelatingseisen, studiebeurzen, stages, etc.
 • Adviseert docenten en administratief personeel over curriculumontwikkeling en het gebruik van materialen en instrumenten.
 • Coördineert en beheert het opleidingsinformatiecentrum.

Gerelateerde beroepen consultancy, coaching

 • Filosoof
 • Specialist onderwijsmethoden

Kennis

 • Counselling methods
 • Assessment processes
 • Curriculum objectives
 • Education law
 • Curriculum standards

Vaardigheden

 • Advise on learning methods
 • Counsel students
 • Monitor educational developments
 • Give constructive feedback
 • Provide information on study programmes
 • Provide information on school services
 • Construct individual learning plans
 • Listen actively
 • Encourage students to acknowledge their achievements

Optionele kennis en vaardigheden

loopbaanbegeleiding bieden informatie over de financiering van onderwijs geven onderwijsbehoeften identificeren leerproblemen problemen aanpakken die de academische vooruitgang belemmeren workshops organiseren om werk te vinden psychologie helpen bij de organisatie van schoolevenementen universiteitsprocedures onderwijsprogramma’s promoten onderwijsadministratie analyse van leerbehoeften onderwijssysteem analyseren samenwerken met onderwijsdeskundigen ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen arbeidsmarkt

Loopbaanperspectief

Het beroep studieadviseur hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag