Beroep straatveger

Straatveger: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie

  Preventieve en interventionele methoden die in de schoonmaakindustrie worden gebruikt ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en derden.

 • Storten van opgehaald afval

  De procedures die moeten worden gevolgd om opgehaald afval veilig en op de daarvoor aangewezen plaats te storten.

 • Veilige procedures voor straatvegen in het verkeer

  Methoden om op een veilige manier straten te vegen, temidden van verkeer, met inachtneming van de verkeersregels en stationaire plaatsen.

 • Lokale geografie

  Het spectrum van fysieke en geografische eigenschappen en beschrijvingen van een lokaal gebied, via onder meer straatnamen.

Vaardigheden

 • Afval op straat opzuigen

  Zuigmachines gebruiken om afval of bladeren in stedelijke gebieden op te vangen en te verwijderen.

 • Verzameld afval beheren

  Het verzameld (rest)afval naar het aangewezen verzamelpunt brengen en het afvoeren volgens de wettelijke en organisatorische eisen.

 • Mechanische straatveegapparatuur bedienen

  Het gebruik en de afstelling van de mechanische apparatuur, zoals stofzuigers, afschermingen, verstuivers of waterslangen die worden gebruikt om straatafval te verwijderen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Straatveegmachines onderhouden

  Controleren van de veegmachine om een goede werking te garanderen door het brandstofniveau, de luchtdruk en de hydraulische systemen te controleren.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren

  De schoonmaakmethoden en -procedures aanpassen aan de omgevingscondities en ze aanpassen aan de weersomstandigheden, zoals regen, harde wind of sneeuw, wanneer dit van invloed is op de prestaties van de gebruikte apparatuur of machines.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Hogedrukreiniging uitvoeren

  Gebruik maken van hogedrukapparatuur om gebieden, oppervlakken en materialen te reinigen.

Optionele kennis en vaardigheden

verslagen van activiteiten voltooien straten vrijmaken bij noodgevallen schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren mechanica besloten ruimten reinigen aanpassen aan verschillende weersomstandigheden reiniging van wegdraineringen uitvoeren wetgeving inzake afvaltransport met chemische reinigingsmiddelen werken technieken voor graffitiverwijdering voertuigen besturen handmatig straten vegen gemotoriseerde straatveegmachines bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep straatveger behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB