Beroep straatveger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie
 • Storten van opgehaald afval
 • Veilige procedures voor straatvegen in het verkeer
 • Lokale geografie

Vaardigheden

 • Afval op straat opzuigen
 • Verzameld afval beheren
 • Mechanische straatveegapparatuur bedienen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Straatveegmachines onderhouden
 • Schoonmaakmateriaal onderhouden
 • Schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Hogedrukreiniging uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

verslagen van activiteiten voltooien straten vrijmaken bij noodgevallen schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren mechanica besloten ruimten reinigen aanpassen aan verschillende weersomstandigheden reiniging van wegdraineringen uitvoeren wetgeving inzake afvaltransport met chemische reinigingsmiddelen werken technieken voor graffitiverwijdering voertuigen besturen handmatig straten vegen gemotoriseerde straatveegmachines bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep straatveger behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog