Beroep straatveger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Cleaning industry health and safety measures
 • Discharge of collected waste
 • Safe street sweeping procedures in traffic
 • Local geography

Vaardigheden

 • Vacuum street debris
 • Manage collected waste
 • Operate mechanical street sweeping equipment
 • Use personal protection equipment
 • Maintain street sweeping machine
 • Maintain cleaning equipment
 • Perform cleaning activities in an outdoor environment
 • Ensure compliance with waste legislative regulations
 • Carry out pressure washing activities

Optionele kennis en vaardigheden

verslagen van activiteiten voltooien straten vrijmaken bij noodgevallen schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren mechanica besloten ruimten reinigen aanpassen aan verschillende weersomstandigheden reiniging van wegdraineringen uitvoeren wetgeving inzake afvaltransport met chemische reinigingsmiddelen werken technieken voor graffitiverwijdering voertuigen besturen handmatig straten vegen gemotoriseerde straatveegmachines bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep straatveger behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog