Beroep sterilisatieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Sterilisatietechnieken
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Medische microbiologie
 • Chirurgische asepsis
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Beheersing van infecties
 • Microscopische technieken

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Medisch materiaal opnieuw verpakken na sterilisatie
 • Schriftelijke instructies volgen
 • Deelnemen aan controles van de medische inventaris
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Microscopen bedienen
 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven
 • Medisch materiaal steriliseren
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Technisch materiaal gebruiken voor sterilisatie

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidszorg met chemische reinigingsmiddelen werken medisch afval verwerken in vreemde talen communiceren met zorgverleners materialen voor medische apparaten controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen processen voor elektronische aankoop medische informatica risicobeheersingsmaatregelen selecteren

Loopbaanperspectief

Het beroep sterilisatieassistent behoort tot de beroepsgroep Verzorgenden. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202447300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202443800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202491100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld