Beroep sterilisatieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sterilization techniques
 • Professional documentation in health care
 • Microbiology-bacteriology
 • Surgical asepsis
 • Hygiene in a health care setting
 • Infection control
 • Microscopic techniques

Vaardigheden

 • Comply with quality standards related to healthcare practice
 • Adhere to organisational guidelines
 • Repackage medical equipment after sterilisation
 • Follow written instructions
 • Participate in medical inventory control
 • Communicate effectively in healthcare
 • Comply with legislation related to health care
 • Follow clinical guidelines
 • Work in multidisciplinary health teams
 • Operate microscope
 • Maintain personal hygiene standards
 • Sterilise medical equipment
 • Manage infection control in the facility
 • Use technical equipment for sterilisation

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidszorg met chemische reinigingsmiddelen werken medisch afval verwerken in vreemde talen communiceren met zorgverleners materialen voor medische apparaten controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen processen voor elektronische aankoop medische informatica risicobeheersingsmaatregelen selecteren

Loopbaanperspectief

Het beroep sterilisatieassistent behoort tot de beroepsgroep Verzorgenden. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202447300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202443800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202491100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld