Beroep sterilisatieassistent

Sterilisatieassistent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Chirurgische asepsis

  De manier om apparatuur en oppervlakken steriel te houden om infecties tijdens de medische verzorging te voorkomen.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Microscopische technieken

  De technieken, functies en beperkingen van microscopie om voorwerpen in beeld te brengen die niet met het normale oog kunnen worden gezien.

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Medisch materiaal opnieuw verpakken na sterilisatie

  De nieuw gesteriliseerde medische apparatuur en apparaten opnieuw in elkaar zetten en verpakken en deze op de juiste wijze verzegelen en etiketteren voor verder gebruik.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Deelnemen aan controles van de medische inventaris

  Deelnemen aan het voorraadbeheer en de veilige opslag van materialen, en benodigdheden nabestellen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Microscopen bedienen

  Een microscoop bedienen, een instrument dat wordt gebruikt om objecten te zien die te klein zijn voor het blote oog.

 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven

  De onberispelijke normen voor persoonlijke hygiëne in stand houden en zorgen voor een net voorkomen.

 • Medisch materiaal steriliseren

  Alle medische apparaten en apparatuur ontsmetten en schoonmaken die werden verzameld in operatiekamers, zalen en andere afdelingen van een ziekenhuis of kliniek en na de ontsmetting op bacteriën controleren met een microscoop.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Technisch materiaal gebruiken voor sterilisatie

  Werken met technische apparatuur en machines zoals stoomsterilisatoren om de apparatuur en apparaten te reinigen en te ontsmetten.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidszorg met chemische reinigingsmiddelen werken medisch afval verwerken in vreemde talen communiceren met zorgverleners materialen voor medische apparaten controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen processen voor elektronische aankoop medische informatica risicobeheersingsmaatregelen selecteren

Loopbaanperspectief

Het beroep sterilisatieassistent behoort tot de beroepsgroep Verzorgenden. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202447300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202443800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202491100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB