Beroep stedenbouwkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Demografie
 • Stedelijke planning
 • Regelgeving voor architectuur
 • Zone-indelingscodes
 • Milieubeleid
 • Strategieën voor groene ruimten
 • Bouwverordeningen

Vaardigheden

 • Zakenrelaties aangaan
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Voldoen aan bouwvoorschriften
 • Adviseren over landgebruik
 • Menselijke bevolking bestuderen
 • Geografische informatiesystemen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

ruimtelijke indeling van buitengebieden maken advies geven over wetgevingsbesluiten verkeersstromen bestuderen concepten voor stadspromotie ontwikkelen duurzaamheid promoten wetgeving inzake sociale huisvesting landmetingen uitvoeren cartografie cad-software gebruiken projectbeheer volkshuisvesting plannen advies geven over verontreinigingspreventie openbare onderzoeken uitvoeren wetenschappelijke modelvorming historische architectuur communiceren met de bewoners innovatief infrastructuurontwerp promoten cad-software adviseren over bouwaangelegenheden bouwmethoden technische expertise leveren wetenschappelijke verhandelingen schrijven adviseren over architectuurkwesties behoud van architectonische vormen architecten adviseren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie tuinarchitectuur topografie

Loopbaanperspectief

Het beroep stedenbouwkundige behoort tot de beroepsgroep Architecten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog