Beroep statistisch assistent

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mathematics
 • Statistical analysis system software
 • Statistics

Vaardigheden

 • Perform data analysis
 • Write technical reports
 • Conduct quantitative research
 • Gather data
 • Think analytically
 • Apply scientific methods
 • Identify statistical patterns
 • Process data
 • Apply statistical analysis techniques
 • Write work-related reports
 • Execute analytical mathematical calculations

Optionele kennis en vaardigheden

visuele gegevenspresentatie bieden statistische financiële rapporten opstellen vragenlijsten opstellen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren statistische voorspellingen doen grote hoeveelheden gegevens analyseren statistische gegevens voor verzekeringsdoeleinden verzamelen overzichten geven van onderzoeksresultaten wetenschappelijke onderzoeksmethodologie vragenlijsten herzien beoordeling van kwaliteit van gegevens assisteren bij wetenschappelijk onderzoek openbare onderzoeken uitvoeren administratieve taken uitvoeren financiële onderzoeken uitvoeren databases beheren algoritmen onderzoekstechnieken financiële statistische verslagen ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep statistisch assistent behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag