Beroep Statistisch analist

Een statistisch analist ondersteunt bij het verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren van statistische, mathematische en actuariële gegevens. De statistisch analist geeft aan hoe een onderzoek uitgevoerd dient te worden, welke middelen (zowel financieel als human resources) hiervoor nodig zijn en vervolgens voert hij de verzameling en statistische analyse van de data uit. Bij de analyse maakt hij gebruik van standaard computer softwareprogramma's. De statistisch analist beslist ook hoe de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in grafieken en tabellen. Tenslotte schrijft hij een onderzoeksrapport. Gedurende dit proces ziet de statistisch analist toe op de werkzaamheden van statistische medewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Taken statistisch analist

 • Assisteren bij de uitvoering (verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren) van een statistisch onderzoek.
 • Inschatten van de hoeveelheid kosten van materiaal en menskracht dat nodig is voor het onderzoek.
 • Uitvoeren van technische taken bij opzet, onderhoud en gebruik onderzoeksdatabases (bijv. volkstellingen of surveys).
 • Uitvoeren van taken en kwaliteitscontrole bij het verzamelen van data (bijv. volkstellingen of surveys).
 • Toepassen van statistische, mathematische en actuariële principes, werkwijzen en berekeningen.
 • Produceren van grafieken en tabellen.
 • Schrijven van onderzoeksrapportages.
 • Controleren van het werk van statistische medewerkers.

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Marktonderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Wiskundige

Loopbaanperspectief

Het beroep Statistisch analist behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag