Beroep statisticus

Een statisticus houdt zich bezig met het ontwikkelen en toepassen van statistische onderzoeksmethoden en modellen ten behoeve van medische of zakelijke doeleinden. Hij of zij verzamelt, analyseert en bewerkt gegevens. Dit doet een statisticus bijvoorbeeld om de kwaliteit van producten in een bedrijf te toetsen. Dit ter bevordering van de kwaliteitseisen en richtlijnen die binnen het bedrijf van toepassing zijn. Een statisticus licht de onderzoeksresultaten toe en zet deze om in een rapport of wetenschappelijk artikel. Hij of zij zorgt er zo voor dat de onderzoeksresultaten in duidelijke taal aan betrokkenen worden gepresenteerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Conventioneel

Taken statisticus

 • Het bestuderen, ontwikkelen en verbeteren van statistische onderzoeksmethoden en modellen.
 • Adviseren over en toepassen van onderzoeksmethoden.
 • Verzamelen van gegevens ten behoeve van het onderzoek.
 • Verwerken van analyseren van de onderzoeksgegevens.
 • Uitleg geven over en presenteren van de onderzoeksresultaten.
 • Onderzoeksresultaten verwerken in een rapport.
 • Het schrijven van een wetenschappelijk artikel.

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Data manager
 • Marktonderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker

Kennis

 • Beoordeling van kwaliteit van gegevens
 • Wiskunde
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Software voor statistische analysesystemen
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Analytisch denken
 • Gegevens verwerken
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren
 • Statistische patronen identificeren
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Gegevens verzamelen

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksproces plannen visuele gegevenspresentatie bieden advies geven over wetgevingsbesluiten opiniepeiling marktonderzoek databases beheren vragenlijsten opstellen assisteren bij wetenschappelijk onderzoek wetenschappelijke verhandelingen schrijven vertrouwelijkheid van informatie onderzoeksvoorstellen schrijven verzamelingenleer rapporten presenteren voorspellende modellen bouwen statistische voorspellingen doen financiële statistische verslagen ontwikkelen demografie in lesmateriaal voorzien biometrie grote hoeveelheden gegevens analyseren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen lesinhoud voorbereiden statistische software ontwikkelen openbare onderzoeken uitvoeren advies geven over financiële zaken algoritmen

Functietitels

 • Biostatisticus / bio-informaticus
 • Freelance onderzoeker & statisticus
 • Stage online marketing / social media (40 uur)