Beroep statisticus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend

Kennis

 • Statistiek
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Wiskunde
 • Software voor statistische analysesystemen
 • Beoordeling van kwaliteit van gegevens

Vaardigheden

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Gegevens verwerken
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Gegevens verzamelen
 • Analytisch denken
 • Statistische patronen identificeren

Optionele kennis en vaardigheden

algoritmen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren statistische software ontwikkelen rapporten presenteren onderzoeksvoorstellen schrijven demografie marktonderzoek grote hoeveelheden gegevens analyseren onderzoeksproces plannen advies geven over financiële zaken wetenschappelijke theorieën ontwikkelen biometrie wetenschappelijke verhandelingen schrijven lesinhoud voorbereiden vertrouwelijkheid van informatie visuele gegevenspresentatie bieden voorspellende modellen bouwen databases beheren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek in lesmateriaal voorzien opiniepeiling financiële statistische verslagen ontwikkelen verzamelingenleer advies geven over wetgevingsbesluiten statistische voorspellingen doen vragenlijsten opstellen openbare onderzoeken uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep statisticus behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog