Beroep springmeester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektriciteit
 • Explosieven

Vaardigheden

 • Problemen oplossen
 • Springladingen in boorgaten plaatsen
 • Mislukte ontstekingen rapporteren
 • Gebied na explosie onderzoeken
 • Ergonomisch werken
 • Mogelijk explosiegebied onderzoeken
 • Explosieven volgens de wetgeving beheren
 • Explosies beveiligen
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen
 • Explosieven veilig tot ontploffing brengen
 • Stralingscircuit aansluiten
 • Diepte boorgat controleren

Optionele kennis en vaardigheden

resultaat van ontploffing rapporteren impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's eerste hulp bieden

Loopbaanperspectief

Het beroep springmeester behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag