Beroep sportmanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Impact van politiek op sportprestaties

Vaardigheden

 • Operationele businessplannen implementeren
 • Strategische planning implementeren
 • Gezondheid en veiligheid van klanten garanderen
 • Vragen beantwoorden
 • Team leiden
 • Gezondheid en veiligheid van personeel garanderen
 • Beschikbaarheid van middelen voor fysieke activiteiten garanderen
 • Projectbeheer uitvoeren
 • Gelijkheid bij sportactiviteiten promoten
 • Een team leiden
 • Praktijken ontwikkelen om sportclubs effectief te beheren
 • Vrijwilligers betrekken
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling in sport beheren
 • Klantendienst beheren
 • Interne processen van een sportorganisatie beheren
 • Administratie van een sportorganisatie coördineren
 • Financiën van sportfaciliteiten beheren
 • Contacten leggen met sportorganisaties
 • Kansen voor vooruitgang in sport ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

ontwikkeling van sportactiviteiten in het onderwijs ondersteunen sportevenementen beheren fysieke activiteit in de gemeenschap bevorderen ca datacom/db atleten managen die in het buitenland rondreizen sportactiviteiten ter bevordering van de volksgezondheid promoten externe financiering voor fysieke activiteiten aanvragen bijdragen aan het bewaken van kinderen contacten leggen met bestuursleden sportcompetitieprogramma's beheren samenwerkingsrelaties aangaan

Loopbaanperspectief

Het beroep sportmanager behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog