Beroep sportcoördinator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Beginselen van projectbeheer
 • Implementatie van overheidsbeleid

Vaardigheden

 • Sport op school promoten
 • Recreatieprogramma’s ontwikkelen
 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Projectbeheer uitvoeren
 • Samenwerkingsrelaties aangaan
 • Sportorganisaties promoten
 • Recreatieve activiteiten promoten
 • Contacten leggen met sportorganisaties
 • Toewijzing van plaats plannen
 • Sportprogramma’s ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

strategisch denken toepassen begrotingsbeginselen activiteiten delegeren vergaderingen regelen met de pers communiceren een professioneel netwerk ontwikkelen toezicht houden op het onderhoud van het terrein organisatorische beleidslijnen vaststellen relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden evenementen organiseren gemeenschapsrelaties opbouwen budgetten beheren marktonderzoek uitvoeren leiding geven aan personeel gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal taakgegevens bijhouden vrijetijdsactiviteiten voorstellen behoeften van een gemeenschap analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep sportcoördinator behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog