Beroep sportcoördinator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Sportcoördinator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Sport op school promoten

  Sport op school promoten

 • Recreatieprogramma’s ontwikkelen

  Plannen en beleid ontwikkelen die erop gericht zijn om de gewenste recreatieve activiteiten aan een doelgroep of in een gemeenschap aan te bieden.

 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren

  De stappen analyseren die werden ondernomen om de doelen van de organisatie te bereiken om op die manier de gerealiseerde vooruitgang alsook de haalbaarheid van de doelen te evalueren, en om ervoor te zorgen dat de doelen gehaald kunnen worden binnen de deadlines.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Sportorganisaties promoten

  Reclamemateriaal, rapporten en materiaal voor evenementen creëren, en contacten met marketing- en mediaorganisaties onderhouden.

 • Recreatieve activiteiten promoten

  De implementatie bevorderen van recreatieprogramma’s in een gemeenschap alsook van recreatieve diensten die door een organisatie of instelling worden verleend.

 • Contacten leggen met sportorganisaties

  Contact onderhouden met lokale sportraden, regionale commissies en nationale bestuursorganen.

 • Toewijzing van plaats plannen

  De beste toewijzing en benutting plannen van ruimte en middelen, of reorganisatie van de huidige gebouwen.

 • Sportprogramma’s ontwikkelen

  Ontwikkeling van plannen en beleid voor de integratie van sportactiviteiten en -organisaties in een gemeenschap en voor de ontwikkeling van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen.

Optionele kennis en vaardigheden

strategisch denken toepassen begrotingsbeginselen activiteiten delegeren vergaderingen regelen met de pers communiceren een professioneel netwerk ontwikkelen toezicht houden op het onderhoud van het terrein organisatorische beleidslijnen vaststellen relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden evenementen organiseren gemeenschapsrelaties opbouwen budgetten beheren marktonderzoek uitvoeren leiding geven aan personeel gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal taakgegevens bijhouden vrijetijdsactiviteiten voorstellen behoeften van een gemeenschap analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep sportcoördinator behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB