Beroep spoorlegger

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanics
 • Mechanical systems
 • Work trains
 • Rail infrastructure

Vaardigheden

 • Use safety equipment in construction
 • Transport construction supplies
 • React to events in time-critical environments
 • Apply arc welding techniques
 • Follow health and safety procedures in construction
 • Apply spot welding techniques
 • Inspect construction supplies
 • Secure working area
 • Work ergonomically
 • Use measurement instruments
 • Work in a construction team
 • Keep heavy construction equipment in good condition
 • Recognise signs of corrosion

Optionele kennis en vaardigheden

stopmachine controleren lading vastmaken slijpmachines voor sporen bedienen zware constructiewerktuigen verrijden laadvermogen van machines persoonlijke administratie bijhouden tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's beton aanstrijken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bouwactiviteiten coördineren beton gieten binnenkomende bouwmaterialen verwerken zorgen dat sporen vrij blijven grijpers bedienen ballastregulator controleren sporen visueel inspecteren spoorinfrastructuur onderhouden machine om sporen te leggen controleren draineerwerkzaamheden uitvoeren asfaltlagen plaveien machines om bevestigingsklemmen op spoorbielzen aan te brengen bedienen machine om sporen op te rapen controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep spoorlegger behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten bouw en industrie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld