Beroep Specialist onderwijsmethoden

Een specialist onderwijsmethoden houdt zich bezig met leren, opleiden en ontwikkelen in onderwijs en bedrijfsleven. Hij of zij onderzoekt hoe kennis het beste overgedragen kan worden en hoe het onderwijs in het verlengde daarvan het beste vormgegeven kan worden. Een specialist onderwijsmethoden bestudeert en beschrijft leerprocessen en-methoden. Daarnaast houdt hij of zij zich bezig met onderwijsbeleid en ondersteunt bij organisatorische vraagstukken en bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Tevens verzorgt een specialist onderwijsmethoden cursussen en trainingen en onderhoudt het contact met het onderwijsveld. Om zijn of haar kennis up to date te houden, houdt een specialist onderwijsmethoden ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Specialist onderwijsmethoden: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken specialist onderwijsmethoden

  • Het bestuderen en onderzoeken van lesmethoden, lesmaterialen en andere educatieve praktijken.
  • Adviseren over veranderingen en mogelijke verbeteringen.
  • Leerkrachten informeren en ondersteunen door het verzorgen van cursussen, workshops en conferenties.
  • Klassenbezoeken afleggen om lesinhoud en -technieken en lerarengedrag te observeren en te evalueren.
  • Rapporteren aan en adviseren van het onderwijsveld.
  • Ontwikkelingen binnen het onderwijsveld in de gaten houden.
  • Ondersteunen bij het opstellen van onderwijsbeleid, bij organisatorische vraagstukken en bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen.

Gerelateerde beroepen consultancy, coaching

  • Filosoof
  • Studieadviseur

Loopbaanperspectief

Het beroep Specialist onderwijsmethoden behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB