Beroep specialist niet-destructief onderzoek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Specialist niet-destructief onderzoek: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Niet-destructief onderzoek

  De technieken die worden gebruikt om de eigenschappen van materialen, producten en systemen te beoordelen zonder schade te veroorzaken, zoals ultrasone, radiografische en externe visuele inspectie en testen.

Vaardigheden

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Niet-destructieve testapparatuur gebruiken

  Specifieke niet-destructieve controlemethoden en -apparatuur gebruiken die geen schade toebrengen aan het product, zoals röntgenstralen, ultrasone beproeving, magnetische deeltjesinspectie, industriële CT en andere, om gebreken op te kunnen sporen en de kwaliteit van het vervaardigde en gerepareerde product te waarborgen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Civieltechnische structuren onderzoeken

  Het uitvoeren van niet-destructieve testen op civiele structuren zoals bruggen en pijpleidingen om afwijkingen of schade op te sporen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen inspecties leiden radiografische beelden maken testapparatuur onderhouden elektronische instrumenten kalibreren werknemers opleiden wiskunde gebreken in beton identificeren procedures voor materiaaltests ontwikkelen overleggen met ingenieurs ultrasonische apparatuur gebruiken testgegevens analyseren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek tests met vloeibare penetrant uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep specialist niet-destructief onderzoek behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB