Beroep specialist import-export

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend
 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen
 • Embargoregelgeving
 • Wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde
 • Internationale commerciële transactiebepalingen

Vaardigheden

 • Deadlines halen
 • Uitvoerstrategieën toepassen
 • Multimodale logistiek toepassen
 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen
 • Verschillende talen spreken
 • Vervoersactiviteiten plannen
 • Conflictbeheersing toepassen
 • Levering van goederen volgen
 • Invoer-/uitvoervergunningen beheren
 • Invoerstrategieën toepassen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Administratieve taken uitvoeren
 • Communiceren met expediteurs van leveringen
 • Commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken

Optionele kennis en vaardigheden

marktonderzoek uitvoeren bloem- en plantproducten zuivel- en eetbare olieproducten textielproducten, half afgewerkte textielproducten en grondstoffen in- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën soorten zeeschepen voorschriften inzake stoffen computermateriaal ict-softwarespecificaties groente- en fruitproducten kantoormeubelen principes van teamwerk tabaksproducten agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders apparatuur, loodgieters- en verwarmingsproducten regelgeving inzake internationaal vervoer kantoormaterialen voorschriften inzake de verkoop van alcoholische dranken toepassen ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen producten van levende dieren huishoudelijke producten multimediasystemen communiceren met klanten chemische producten werkgerelateerde verslagen schrijven internationale wetgeving voor vrachtafhandeling voedsel- en drankenindustrie suiker-, chocolade- en suikerwerkproducten vis-, schaaldier- en weekdierproducten glaswerkproducten kledingindustrie werktuigmachines vlees en vleesproducten schoenenindustrie metaal- en metaalertsproducten machineproducten voor de textielsector regels inzake levensmiddelenhygiëne drankproducten farmaceutische producten elektronische apparatuur en telecommunicatieapparatuur elektrische huishoudelijke apparatuur algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving communicatieprincipes landbouwmateriaal industriële gereedschappen parfum en cosmetische producten huid-, vel- en leerproducten soorten koffiebonen horloges en sieraden koffie, thee, cacao en specerijen bouwproducten meubelen, tapijt en verlichtingsapparatuur nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling machineproducten beginselen inzake uitvoercontrole houtproducten mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten soorten vliegtuigen kleding en schoenen afval- en restproducten

Loopbaanperspectief

Het beroep specialist import-export behoort tot de beroepsgroep Zakelijke dienstverleners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202412300  laag
verwachte baanopeningen tot 202421200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld