Beroep specialist biomedische wetenschappen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria
 • Medische informatica

Vaardigheden

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Voorraad biomedisch materiaal controleren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Werknemers opleiden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Integratie bevorderen
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Testresultaten aan medisch personeel bieden
 • Behandelingsresultaten rapporteren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Op de hoogte blijven van diagnostische vernieuwingen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Een computer gebruiken
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Klinische beslissingen nemen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Resultaten van biomedische analyses valideren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Gegevens van biomedische testen registreren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan verplegend personeel beschikken over computervaardigheden

Loopbaanperspectief

Het beroep specialist biomedische wetenschappen behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog