Beroep specialist biomedische wetenschappen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria
 • Medische informatica

Vaardigheden

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Voorraad biomedisch materiaal controleren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Werknemers opleiden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Integratie bevorderen
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Testresultaten aan medisch personeel bieden
 • Behandelingsresultaten rapporteren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Op de hoogte blijven van diagnostische vernieuwingen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Een computer gebruiken
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Klinische beslissingen nemen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Resultaten van biomedische analyses valideren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Gegevens van biomedische testen registreren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan verplegend personeel beschikken over computervaardigheden