Beroep sound operator

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Artistiek

Vaardigheden

 • Artistieke producties beschrijven
 • Artistieke concepten begrijpen
 • Artistieke intenties interpreteren
 • Persoonlijke werkomgeving klaarmaken
 • Veilig met mobiele elektrische systemen onder toezicht werken
 • Meersporengeluid opnemen
 • Ergonomisch werken
 • Middelen voor artistieke producties organiseren
 • Tussenkomen bij acties op het podium
 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie
 • Muziek opnemen
 • Communiceren tijdens shows
 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een proefrun
 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen
 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid
 • Geluidssystemen live bedienen
 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen
 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten
 • Opgenomen geluid bewerken
 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces
 • Artistiek plan aanpassen aan locatie
 • Communicatiemateriaal gebruiken
 • Technische documentatie gebruiken
 • Op de hoogte blijven van trends
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Geluidsmengpaneel bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

uitrusting van een voorstelling opslaan klant raad geven over technische mogelijkheden persoonlijke administratie bijhouden eigen werkwijze documenteren ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken systeemindeling voor een productie onderhouden geluidsapparatuur onderhouden team leiden veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten zichzelf promoten ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen teamwerk plannen uitrusting voor voorstellingen monteren bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden technische soundchecks uitvoeren geluidssysteem technisch ontwerpen personeel coachen om een voorstelling te leiden een professioneel netwerk ontwikkelen ongewenste veranderingen aan geluidsontwerpen voorkomen opstellingen van instrumenten beschrijven draadloze geluidssystemen afstemmen geluidsapparatuur op het podium installeren documentatie leveren muziekpartituren lezen uitrusting tijdig opzetten veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen

Loopbaanperspectief

Het beroep sound operator behoort tot de beroepsgroep Radio- en televisietechnici. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242400  laag
verwachte baanopeningen tot 20243100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog