Beroep sound designer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Artistiek

Vaardigheden

 • Ergonomisch werken
 • Meersporengeluid opnemen
 • Ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen
 • Partituren analyseren
 • Deadlines halen
 • Nieuwe ideeën onderzoeken
 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen
 • Sociologische tendensen observeren
 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten
 • Scenario analyseren
 • Verbeteringen voorstellen voor artistieke producties
 • Ontwerpconcepten ontwikkelen
 • Communicatiemateriaal gebruiken
 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium
 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen
 • Communiceren tijdens shows
 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een proefrun
 • Bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden
 • Personeel coachen om een voorstelling te leiden
 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen
 • Scenografie analyseren
 • Geluidsmengpaneel bedienen
 • Ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken
 • Technische documentatie gebruiken
 • Haalbaarheid controleren
 • Geluidssystemen live bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijke administratie bijhouden draadloze geluidssystemen afstemmen arbeidswetgeving muziek opnemen team leiden artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen technische soundchecks uitvoeren wetgeving inzake auteursrecht geluidssysteem technisch ontwerpen veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen artistieke producties beschrijven veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten artistiek plan aanpassen aan locatie documentatie leveren geluidsversterkingssysteem opzetten behoefte aan technische middelen analyseren werken met aandacht voor de eigen veiligheid middelen voor artistieke producties organiseren budget bijwerken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken eigen werkwijze documenteren muziekpartituren lezen

Loopbaanperspectief

Het beroep sound designer behoort tot de beroepsgroep Radio- en televisietechnici. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242400  laag
verwachte baanopeningen tot 20243100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog