Beroep sorteerder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Technische rapporten opstellen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Monstertests uitvoeren
 • Testapparatuur onderhouden
 • Inspecties leiden
 • Veiligheidsbeheer toepassen
 • Criteria voor gegevenskwaliteit definiëren
 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Kwaliteitsnormen opstellen
 • Een computer gebruiken
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Precisiemeetinstrumenten hanteren
 • Kwaliteit van producten controleren
 • Onderzoeksmetingen registreren

Optionele kennis en vaardigheden

methoden voor kwaliteitsgarantie defecte productiematerialen melden niet-destructieve testapparatuur gebruiken kwaliteitsnormen voor databases documentatie van kwaliteitscontrolesystemen herzien pulp classificeren toezicht houden op kwaliteitscontroles kwaliteitscriteria voor productie definiëren veilig met machines werken technische rapporten schrijven technische documentatie gebruiken productverbeteringen aanbevelen niet-destructief onderzoek zorgen voor naleving van de milieuwetgeving preventieve maatregelen identificeren samengesteld hout classificeren kwaliteit van producten op een productielijn controleren prestatietests uitvoeren kwaliteit van grondstoffen controleren soorten hout testapparatuur gebruiken kwaliteitsklassen productieprocessen analyseren voor verbetering gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen planlezen technische tekeningen lezen fabricageprocessen verbeteringsmaatregelen identificeren