Beroep soldaat infanterie

Soldaat infanterie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Kennis

 • Militaire oefeningen

  De marcheertechnieken en het gebruik van wapens, en andere disciplinaire methoden die worden toegepast bij militaire operaties.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Militaire gevechtstechnieken

  De vechttechnieken die specifiek zijn voor militaire operaties, met gebruikmaking van militaire wapens en uitrusting, en de voorschriften met betrekking tot militaire gevechtshandelingen.

 • Camouflage

  De verschillende soorten materialen en gespecialiseerde kleding die worden gebruikt om mensen, voertuigen of andere uitrusting aan het zicht te onttrekken.

Vaardigheden

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 • Militaire operaties uitvoeren

  Militaire operaties uitvoeren volgens de instructies van de hiërarchie, zoals gevechtshandelingen, reddingsmissies, hulpmissies, opsporings- en inlichtingenmissies of andere operaties van defensie.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Humanitaire hulp geven

  Hulp bieden uit eerste hand aan de burgerbevolking in gevaarlijke of kritieke gebieden, zoals het uitdelen van voedsel en water, medische hulpmiddelen, het opzetten van hulpvoorzieningen, evacuatieprocedures en het waarborgen van de veiligheid van het gebied.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

Optionele kennis en vaardigheden

in gebieden patrouilleren wettelijk gebruik van geweld militaire code personen in bedwang houden radioapparatuur gebruiken waakzaam zijn militaire wapens ordehandhaving ehbo mensenmassa’s beheersen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken voertuigonderhoud uitvoeren helpen bij onderhoud van schepen infiltraties uitvoeren gepantserde gevechtsvoertuigen besturen conflicten hanteren eerste hulp bieden overtreders aanhouden vragen beantwoorden kaarten lezen inspecties uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep soldaat infanterie behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB