Beroep Soldaat bij operationele strijdkrachten

 • Shutterstock.com
  Soldaat bij operationele strijdkrachten

Een soldaat bij de operationele strijdkrachten zorgt voor collectieve verdedigingsmaatregelen ter bescherming van het grondgebied van hun land en andere belangen. Is werkzaam in het leger.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken soldaat bij operationele strijdkrachten

 • Traint en oefent het gebruik van divers militair materieel en tactieken.
 • Neemt deel aan militaire operaties, bijvoorbeeld het gevangen nemen of vernietigen van vijandelijke grondtroepen en weerstand bieden tegen vijandelijke aanvallen.
 • Monitort, bestuurt, onderhoudt en repareert militair materieel.
 • Zet camouflage en andere beschermende barrières op, graaft loopgraven en maakt bunkers voor bescherming tegen aanvallen.
 • Bestuurt voertuigen voor het transporteren van troepen, wapens en voorraden.
 • Springt parachute met bewapening en bepakking uit troepentransportvliegtuigen.
 • Bedient communicatie en signaleringsapparatuur.
 • Houdt wacht en bewaakt militaire gebouwen en andere gebouwen.
 • Patrouilleert in gebieden voor mogelijke militaire activiteiten en voert verkenningsmissies uit om vijandelijke verplaatsingen en locaties te lokaliseren.
 • Rapporteert aan de bevelhebbers over uitgevoerde operaties en situaties waarbij de regels volgens de militaire gedragscode zijn gebroken.
 • Neemt deel aan vredesoperaties en ziet toe op de naleving van staakt het vuren overeenkomsten.
 • Biedt hulp in noodsituaties, zoals ordeverstoringen, natuurrampen en grootschalige calamiteiten.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

 • Leider militaire operaties
 • Lid operationele luchtstrijdkrachten
 • Matroos bij operationele strijdkrachten
 • Militair of matroos special forces
 • Officier strijdkrachten
 • Onderofficier strijdkrachten
 • Specialist militaire wapens

Loopbaanperspectief

Het beroep Soldaat bij operationele strijdkrachten behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld