Beroep Softwaretester

Een softwaretester voert testen uit op de nieuwste versies van informatiesystemen. Hiervoor ontwikkelt en documenteert de softwaretester eerst testplannen. Een softwaretester kijkt of de informatiesystemen voldoet aan de testcriteria, deze kunnen bestaan uit de gebruikerseisen- en wensen en de vastgelegde richtlijnen. Hij/zij voert de software applicatietests/iT-systeemtests uit, analyseert de resultaten en documenteert de uitkomsten nauwkeurig. Hierdoor zijn de fouten reproduceerbaar. Een softwaretester overlegt over de uitkomsten van de tests met de ontwerper en bespreekt zijn/haar verbetervoorstellen. Een softwaretester ontwikkelt zelf beleid, scripts en procedures en voert deze door in software- en iT testen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken softwaretester

 • Uitvoeren van testen op de nieuwste versies van IT-systemen.
 • Ontwikkelen en documenteren van testplannen.
 • Controleren of de software voldoet aan gebruikerseisen en eerder bepaalde richtlijnen.
 • Uitvoeren, analyseren en documenteren van software- en IT-testen.
 • Nauwkeurig documenteren van uitkomsten van testen.
 • Bespreken van uitkomsten en verbetervoorstellen met de ontwerpers.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van procedures, scripts en beleid in software- en iT-testen.

Gerelateerde beroepen software

 • Applicatieprogrammeur
 • Buitendienstmedewerker ICT
 • Hoofd afdeling IT
 • ICT applicatie ontwerper
 • Informatieanalist
 • Informatieconsultant
 • Kennistechnoloog
 • Ontwikkelaar mobile applicaties
 • Projectleider IT
 • Systeemanalist
 • Systeembeheerder (mbo)

Loopbaanperspectief

Het beroep Softwaretester behoort tot de beroepsgroep Software- en applicatieontwikkelaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202420300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202433400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog