Beroep software tester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Software tester: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Softwaremetriek

  De maatstaven die een eigenschap van het softwaresysteem meten om de ontwikkeling van de software te bepalen en deze te evalueren.

 • Softwarearchitectuurmodellen

  De structuren en modellen die nodig zijn om het softwaresysteem te begrijpen of te beschrijven, met inbegrip van software-elementen, de relaties daartussen en de eigenschappen van zowel elementen als relaties.

 • Softwareafwijkingen

  De afwijkingen van wat standaard is en uitzonderlijke gebeurtenissen in het functioneren van het softwaresysteem, de beschrijving van incidenten die de stroom en het proces van systeemuitvoering kunnen wijzigen.

 • Softwaretestniveaus

  De niveaus van de tests in het softwareontwikkelingsproces, zoals testen van het apparaat, het testen van de integratie, het testen van de systemen en de acceptatietests.

Vaardigheden

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Softwaretests uitvoeren

  Testen uitvoeren om te waarborgen dat een softwareproduct volgens de gespecificeerde eisen van de klant zonder fouten zal functioneren, met behulp van gespecialiseerde softwarehulpmiddelen. De technieken en instrumenten voor het testen van de software toepassen om defecten (bugs) en storingen van de software op te sporen.

 • Documentatie bieden voor softwaretests

  De procedures voor het testen van de software voor het technische team beschrijven en de analyse van de testresultaten voor gebruikers en klanten beschrijven om hen te informeren over de staat en efficiëntie van de software.

 • Software-unittesten uitvoeren

  De afzonderlijke eenheden van de broncode testen om vast te stellen of zij al dan niet geschikt zijn voor gebruik door korte codefragmenten te creëren.

 • Softwareproblemen van klanten herhalen

  Gespecialiseerde tools gebruiken voor het repliceren en analyseren van de omstandigheden die de door de klant gemelde reeks softwarestatussen of -outputs hebben veroorzaakt, om op die manier adequate oplossingen te kunnen bieden.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-testsuite ontwikkelen asp.net r prolog software voor het oplossen van softwarefouten python scratch geautomatiseerde softwaretests ontwikkelen groovy xquery ajax softwareonderdeelbibliotheken haskell ml bruikbaarheid van toepassingen typescript java bruikbaarheid van software meten mdx hulpmiddelen voor automatisering van ict-tests perl linq ict-foutopsporing c++ javascript ruby querytaal voor resource description framework visual basic pascal ldap ongestructureerde gegevens sas language php openedge advanced business language computerprogrammering coffeescript hardwarecomponenten softwarehersteltesten uitvoeren vbscript microsoft visual c++ ict-codebeoordeling uitvoeren objective-c programmeren in scripttaal scala smalltalk querytalen takenschema's beheren softwaretesten plannen audittechnieken flexibel projectbeheer swift cobol assembly integratietesten uitvoeren lisp sparql matlab erlang sap r3 c# common lisp n1ql sober projectbeheer analysemethoden voor ict-prestaties op processen gebaseerd beheer abap ict-projectbeheermethodologieën apl

Loopbaanperspectief

Het beroep software tester behoort tot de beroepsgroep Software- en applicatieontwikkelaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202420300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202433400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB