Beroep software analist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Software analist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Methodologieën voor softwareontwerp

  De methodologieën, zoals Scrum, V-model en Waterfall, tot software en applicaties voor het ontwerp van software.

 • Gebruikersvereisten voor ict-systemen

  Het proces bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en organisaties ten aanzien van systeemcomponenten en -diensten, rekening houdend met de beschikbare technologieën en met de technieken die nodig zijn om behoeften te wekken en te specificeren. In dit kader worden gebruikers bevraagd om symptomen van problemen vast te stellen en symptomen te analyseren.

 • Technieken voor het inventariseren van bedrijfsvereisten

  De procedures die nodig zijn om zakelijke en organisatorische behoeften vast te stellen en te analyseren.

 • Gegevensmodellen

  De technieken en de bestaande systemen voor de structurering van de gegevenselementen en de onderlinge verbanden daartussen, alsook de methoden voor de interpretatie van de gegevensstructuren en -verhoudingen.

 • Wettelijke vereisten voor ict-producten

  De internationale regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten.

 • Softwarearchitectuurmodellen

  De structuren en modellen die nodig zijn om het softwaresysteem te begrijpen of te beschrijven, met inbegrip van software-elementen, de relaties daartussen en de eigenschappen van zowel elementen als relaties.

Vaardigheden

 • Gevolgen van ICT-veroudering beheren

  Toezicht houden op het overdrachtsproces van een legaat (een verouderd systeem) naar een bestaand systeem door gegevens in kaart te brengen, te interfacen, te migreren, te documenteren en om te zetten.

 • Softwarearchitectuur definiëren

  Creëren en documenteren van de structuur van softwareproducten, inclusief componenten, koppelingen en interfaces. De haalbaarheid, functionaliteit en compatibiliteit met bestaande platformen verzekeren.

 • Contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen

  Communiceren met gebruikers om hun behoeften te identificeren en deze te verzamelen. Definiëren van alle relevante gebruikerseisen en deze op een begrijpelijke en logische manier documenteren voor verdere analyse en specificatie.

 • Documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten

  Professioneel geschreven inhoud creëren waarin de producten, toepassingen, componenten, functies of diensten worden beschreven in overeenstemming met de wettelijke eisen en interne of externe normen.

 • Behoeften van ICT-gebruikers identificeren

  De behoeften en vereisten van ICT-gebruikers van een specifiek systeem bepalen door analytische methoden, zoals doelgroepanalyse, toe te passen.

 • Gegevensmodellen creëren

  Gebruiken van specifieke technieken en methodologieën om de gegevensvereisten van de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren om modellen voor deze gegevens te creëren, zoals conceptuele, logische en fysieke modellen. Deze modellen hebben een specifieke structuur en opmaak.

 • Informatiesysteem ontwerpen

  Bepalen van de architectuur, samenstelling, componenten, modules, interfaces en gegevens voor geïntegreerde informatiesystemen (hardware, software en netwerk) op basis van systeemvereisten en specificaties.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Softwaredesign creëren

  Een reeks vereisten omzetten in een duidelijk en georganiseerd softwareontwerp.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiëntie en productiviteit.

 • Vereisten van concepten vertalen naar visueel ontwerp

  Een visueel ontwerp ontwikkelen vertrekkend vanuit bepaalde specificaties en eisen, op basis van de analyse van de scope en de doelgroep. Een visuele voorstelling van ideeën maken, zoals logo’s, websites, digitale games en lay-outs.

 • Softwareprototype ontwikkelen

  Een eerste onvolledige of voorlopige versie van een softwareapplicatie aanmaken om een aantal specifieke aspecten van het eindproduct te simuleren.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

Optionele kennis en vaardigheden

xquery javascript haskell scratch matlab saas-model sap r3 common lisp ml apl servicegericht modelleren ldap op processen gebaseerd beheer typescript naleving met wettelijke vereisten garanderen flexibel projectbeheer c++ coffeescript ict-projectbeheermethodologieën abap n1ql ontwikkeling volgens watervalmethode objective-c ict-systeem analyseren ict-systeemproblemen oplossen hybride model softwaretestniveaus linq prototypen creëren van gebruikerservaringsoplossingen c# computerprogrammering managementtechnieken voor ict-problemen ruby java erlang projectspecificaties creëren sas language systeemtesten uitvoeren iteratieve ontwikkeling incrementele ontwikkeling zwakke plekken in ict-systemen identificeren python mdx visual basic openbronmodel ict-projectbeheer cobol pascal openedge advanced business language ajax smalltalk querytalen r prolog unified modeling language flexibele ontwikkeling php sober projectbeheer ontwikkeling van prototypen lisp objectgeoriënteerd modelleren perl swift ontwikkeling volgens spiraalmodel naleving van bedrijfsregels waarborgen systeemprestaties bewaken querytaal voor resource description framework uitbestedingsmodel assembly groovy scala snelle applicatieontwikkeling sparql asp.net vbscript ict-project beheren ict-adviesdiensten bieden devops

Loopbaanperspectief

Het beroep software analist behoort tot de beroepsgroep Software- en applicatieontwikkelaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202420300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202433400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB