Beroep Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Een socioloog/antropoloog of wetenschapper op verwant gebied voert wetenschappelijke onderzoeken uit. Hij/zij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën. Hij/zij past zijn/haar wetenschappelijke kennis praktisch toe in het advies bij het opstellen van beleid dat specifiek bedoeld is voor bepaalde bevolkingsgroepen. Een socioloog/antropoloog gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om de onderzoeken uit te voeren. Hij bestudeert en interpreteert naast vakliteratuur grote hoeveelheden data over kenmerken van de samenleving. Zijn/haar bevindingen beschrijft hij/zij in wetenschappelijke artikelen en rapporten. Onderwerpen die een socioloog/antropoloog o.a. bestudeert zijn de oorsprong en ontwikkeling van structuren en sociale patronen in samenlevingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Socioloog, antropoloog of verwant gebied: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken socioloog, antropoloog of verwant gebied

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën in de Sociologie/Antropologie.
 • Praktisch toepassen van sociologische/antropologische kennis.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken.
 • Bestuderen en interpreteren van vakliteratuur en grote hoeveelheid data over eigenschappen van de samenleving.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Inzetten van onderzoeksassistenten om het onderzoek uit te voeren.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Loopbaanperspectief

Het beroep Socioloog, antropoloog of verwant gebied behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB