Beroep sociaalpedagogisch hulpverlener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Pedagogie
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale pedagogiek
 • Psychologische theorieën
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Toezicht op personen
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologie
 • Begeleidingsmethodes
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Gezondheidsvoorlichting

Vaardigheden

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociale verandering promoten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Actief luisteren
 • Empathisch zijn
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen
 • Communiceren met jongeren
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen
 • Onderwijsactiviteiten organiseren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Individuen, families en groepen sterker maken

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen toepassen bij sociale diensten onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften zorg voor personen met een handicap sociale bemiddeling kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen soorten handicaps conflicten hanteren communiceren over het welzijn van jongeren communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening onderwijs binnen de eigen gemeenschap ontwikkeling van sportactiviteiten in het onderwijs ondersteunen lichamelijke ontwikkeling van kinderen theaterpedagogie

Loopbaanperspectief

Het beroep sociaalpedagogisch hulpverlener behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag