Beroep sociaalpedagogisch hulpverlener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale pedagogiek
 • Pedagogie
 • Toezicht op personen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Psychologische theorieën
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Begeleidingsmethodes

Vaardigheden

 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale verandering promoten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Onderwijsactiviteiten organiseren
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Actief luisteren
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Communiceren met jongeren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Empathisch zijn
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen
 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen

Optionele kennis en vaardigheden

sociale bemiddeling conflicten hanteren vreemde talen toepassen bij sociale diensten lichamelijke ontwikkeling van kinderen zorg voor personen met een handicap communiceren over het welzijn van jongeren kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen onderwijs binnen de eigen gemeenschap theaterpedagogie onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften soorten handicaps ontwikkeling van sportactiviteiten in het onderwijs ondersteunen communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening

Functietitels

 • Pedagogisch medewerker bennekom
 • Flexibele pedagogisch medewerkers
 • Pedagogisch medewerker utrecht
 • Teammanager hart van brabant
 • Financieel administratief medewerker
 • 2 pedagogisch medewerkers bso 't zand
 • Parttime groepsleider bso groningen
 • Pedagogisch medewerker bso de groene weide 19 uur per week
 • Pedagogisch medewerker bso voorn
 • Pedagogisch medewerker bso waterwin