Beroep sociaal werker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale werktheorie

Vaardigheden

 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Problemen kritisch behandelen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Sociale crisissen beheersen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Casemanagement toepassen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Crisisinterventie toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Nadenken over praktijken
 • Sociale begeleiding bieden
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Sociale problemen voorkomen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Integratie bevorderen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Empathisch zijn
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Stressbestendig zijn
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Conflicten hanteren
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Werken met gemeenschappen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Sociale verandering promoten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

Optionele kennis en vaardigheden

lesinhoud voorbereiden stadia van rouw revalidatie deelnemen aan wetenschappelijke colloquia vrijwilligers leiden sociale bemiddeling mentale gezondheid bevorderen strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling theorieën inzake persoonlijke ontwikkeling risicogedrag van daders inschatten communiceren over het welzijn van jongeren leerproblemen in lesmateriaal voorzien gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften werken met elektronische leeromgevingen herstelrecht veiligheid van studenten garanderen actoren in humanitaire hulpverlening wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven thuiszorg regelen voor patiënten computer-telefonie-integratie gebruiken telefonisch communiceren pedagogie socialezekerheidsrecht toezicht op personen crisisinterventie zorg voor personen met een handicap onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren behoeften van gebruikers van gezondheidszorg steunen technische expertise leveren aandacht tonen voor de situatie van studenten studenten helpen met materiaal afhankelijkheid van drugs migranten helpen zich te integreren in het gastland werken aan de gevolgen van mishandeling drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen rapporten presenteren volksgezondheidsproblemen aanpakken psychologische ontwikkeling van jongeren vreemde talen toepassen bij sociale diensten vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen toezicht houden op de speelplaats universiteitsprocedures principes van sociaal werk aanleren gezinnen helpen in crisissituaties samenwerkingsrelaties aangaan collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren studenten begeleiden analyse van leerbehoeften communicatie werkgerelateerde verslagen schrijven fondsen werven geestelijke gezondheidsproblemen identificeren cliënten helpen omgaan met verdriet gemeenschapsrelaties opbouwen onderwijs aanpassen aan de doelgroep samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg problemen aanpakken die de academische vooruitgang belemmeren sociale onderneming familierecht gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen voorbeelden geven bij het leren klassenmanagement uitvoeren onderwijswet principes van teamwerk wettelijke vergoeding voor slachtoffers van misdaden veldwerk uitvoeren constructieve kritiek geven onderwijs binnen de eigen gemeenschap jongeren voorbereiden op de volwassenheid privacy van gebruikers van diensten bewaren thuiszorg bieden informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik werken met patronen van psychologisch gedrag vacatures op de arbeidsmarkt lesmateriaal opstellen strafrecht teamwork tussen studenten aanmoedigen ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen illegale stoffen ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen samenwerken met onderwijsdeskundigen lesoverzicht ontwikkelen contacten onderhouden met pedagogische medewerkers informatie over schooldiensten geven kwantitatief onderzoek uitvoeren procedures in het lager onderwijs op de gemeenschap gebaseerde ontwikkelingsdiensten bieden individuen, families en groepen sterker maken promovendi begeleiden consultatie overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid advies geven over trainingen behoeften van slachtoffers van misdaden toezien op onderwijzend personeel onderzoeksvoorstellen bespreken wetenschappelijke onderzoeksmethodologie loopbaanbegeleiding bieden curriculumdoelstellingen vrijwilligers ondersteunen steun bieden aan slachtoffers positieve instelling van jongeren ondersteunen gegevens van telefonische oproepen bewaren academisch onderzoek publiceren advies geven over geestelijke gezondheid advies geven over palliatieve zorg soorten handicaps lesplannen ontwikkelen ontwikkelingspsychologie prestatietendensen van oproepen analyseren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen interventies op straat uitvoeren bij sociaal werk therapie in de gezondheidszorg studenten beoordelen studenten helpen bij hun proefschrift educatieve testen afnemen telefonisch sociale begeleiding bieden contacten onderhouden met educatieve medewerkers aanwezigheidslijsten bijhouden gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven strategieën voor het omgaan met gevallen van seksueel geweld onderwijsstrategieën toepassen telefoniesystemen onderhouden rechten van slachtoffers van misdaden financieringsmethoden wetenschappelijke methoden toepassen begeleidingsmethodes toezicht houden op buitenschoolse activiteiten migratie studenten binnen sociaal werk beoordelen jeugdwerk in de lokale gemeenschap promoten zich discreet gedragen schoolpsychologie getuigen tijdens een hoorzitting kinderbescherming welzijn van kinderen ondersteunen cliëntgerichte begeleiding advies geven over sociale ondernemingen arbeidswet diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening studenten bijstaan bij het leren immigratieadvies geven beoordelingsprocessen immigratiewetgeving middelen voor educatieve doeleinden beheren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren persoonlijke ontwikkeling klinische beoordelingstechnieken gebruiken kwalitatief onderzoek uitvoeren studenten sociaal werk begeleiden psychologische begeleidingsmethoden gedragsstoornissen klinische geriatrie gezondheidszorg psychologische effecten van oorlog wetgeving inzake sociale huisvesting gedrag van studenten volgen kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen behoeften van oudere volwassenen vaardigheidstekorten identificeren leiding geven aan een eenheid voor sociaal werk mensen bewustmaken over kwesties die belangrijk zijn voor de lokale gemeenschap kennis van menselijk gedrag gebruiken advies geven over conflictbeheersing socialezekerheidsprogramma’s promoten met gebruikers van sociale diensten in een groep werken mensenrechten promoten in een academisch comité zetelen helpen bij de organisatie van schoolevenementen ontwikkeling van de jeugd beoordelen programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen interculturele onderwijsstrategieën toepassen gerechtelijke procedures helpen bij de organisatie van begrafenissen procedures in het secundair onderwijs personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking toezicht houden op personeel bescherming van jonge personen promoten daklozen helpen kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen programma's voor humanitaire hulp beheren omgaan met daders slachtoffers van mensenrechtenschendingen ondersteunen sociale pedagogiek leercurriculum plannen volwassenenonderwijs werken in multidisciplinaire gezondheidsteams jonge slachtoffers ondersteunen communiceren met jongeren

Functietitels

 • Hulp huishoudelijke dienst
 • Activiteitenbegeleider (medewerker dagactiviteiten)
 • Sociaal cultureel werker met prioriteit kinderwerk
 • Sociaal makelaar
 • Docent sociaal werker te arnhem
 • Jongerenwerker / sociaal werker
 • Schuldhulpverlener
 • Gastvrouwen voor de woonkamers voor mensen met dementie
 • Data entry medewerker kankerregistratie
 • Docenten en trainers sociaal domein