Beroep sociaal werker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Social justice
 • Social sciences
 • Company policies
 • Legal requirements in the social sector
 • Social work theory

Vaardigheden

 • Manage ethical issues within social services
 • Adhere to organisational guidelines
 • Apply quality standards in social services
 • Refer social service users
 • Negotiate with social service stakeholders
 • Address problems critically
 • Deliver social services in diverse cultural communities
 • Conduct interview in social service
 • Build helping relationship with social service users
 • Assess social service users' situation
 • Promote inclusion
 • Apply organisational techniques
 • Develop professional identity in social work
 • Develop professional network
 • Plan social service process
 • Apply decision making within social work
 • Provide social counselling
 • Maintain records of work with service users
 • Consider social impact of actions on service users
 • Apply problem solving in social service
 • Manage social crisis
 • Apply person-centred care
 • Report on social development
 • Prevent social problems
 • Contribute to protecting individuals from harm
 • Apply holistic approach within social services
 • Organise social work packages
 • Listen actively
 • Meet standards of practice in social services
 • Reflect on practice
 • Involve service users and carers in care planning
 • Empower social service users
 • Cooperate at inter-professional level
 • Tolerate stress
 • Manage stress in organisation
 • Apply anti-oppressive practices
 • Promote social change
 • Communicate professionally with colleagues in other fields
 • Follow health and safety precautions in social care practices
 • Handle conflicts
 • Have computer literacy
 • Promote service users' rights
 • Undertake continuous professional development in social work
 • Apply crisis intervention
 • Work in partnership with social services users
 • Accept own accountability
 • Advocate for social service users
 • Negotiate with social service users
 • Delegate activities
 • Apply case management
 • Demonstrate leadership in social service cases
 • Make legislation transparent for users of social services
 • Apply socially just working principles
 • Review social service plan
 • Relate empathetically
 • Protect vulnerable social service users
 • Work in a multicultural environment in health care
 • Work within communities
 • Communicate with social service users

Optionele kennis en vaardigheden

volwassenenonderwijs steun bieden aan slachtoffers persoonlijke ontwikkeling migranten helpen zich te integreren in het gastland psychologische begeleidingsmethoden werken met elektronische leeromgevingen lesoverzicht ontwikkelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie aanwezigheidslijsten bijhouden interventies op straat uitvoeren bij sociaal werk klinische geriatrie collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen gedrag van studenten volgen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten studenten bijstaan bij het leren principes van teamwerk sociale onderneming studenten helpen met materiaal op de gemeenschap gebaseerde ontwikkelingsdiensten bieden ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen begeleidingsmethodes analyse van leerbehoeften personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking onderwijs aanpassen aan de doelgroep werken aan de gevolgen van mishandeling individuen, families en groepen sterker maken universiteitsprocedures communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening immigratiewetgeving samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg telefonisch communiceren kwantitatief onderzoek uitvoeren onderzoeksvoorstellen bespreken daklozen helpen vrijwilligers leiden in een academisch comité zetelen lesinhoud voorbereiden arbeidswet onderwijswet familierecht strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling advies geven over trainingen veiligheid van studenten garanderen advies geven over conflictbeheersing therapie in de gezondheidszorg contacten onderhouden met educatieve medewerkers jeugdwerk in de lokale gemeenschap promoten onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren welzijn van kinderen ondersteunen lesmateriaal opstellen mensenrechten promoten problemen aanpakken die de academische vooruitgang belemmeren onderwijsstrategieën toepassen zich discreet gedragen procedures in het lager onderwijs studenten beoordelen revalidatie vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen vacatures op de arbeidsmarkt risicogedrag van daders inschatten gezondheidszorg wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren samenwerkingsrelaties aangaan vrijwilligers ondersteunen educatieve testen afnemen leerproblemen overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid gedragsstoornissen informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen gemeenschapsrelaties opbouwen kinderbescherming advies geven over palliatieve zorg drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen toezicht houden op personeel behoeften van gebruikers van gezondheidszorg steunen gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven toezicht houden op de speelplaats vreemde talen toepassen bij sociale diensten vaardigheidstekorten identificeren actoren in humanitaire hulpverlening herstelrecht programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen soorten handicaps communicatie veldwerk uitvoeren beoordelingsprocessen werken met patronen van psychologisch gedrag werkgerelateerde verslagen schrijven wetgeving inzake sociale huisvesting klinische beoordelingstechnieken gebruiken positieve instelling van jongeren ondersteunen toezicht op personen advies geven over geestelijke gezondheid gegevens van telefonische oproepen bewaren leercurriculum plannen kwalitatief onderzoek uitvoeren socialezekerheidsrecht prestatietendensen van oproepen analyseren loopbaanbegeleiding bieden informatie over schooldiensten geven kennis van menselijk gedrag gebruiken teamwork tussen studenten aanmoedigen behoeften van oudere volwassenen contacten onderhouden met pedagogische medewerkers palliatieve zorg promovendi begeleiden telefonisch sociale begeleiding bieden telefoniesystemen onderhouden lesplannen ontwikkelen thuiszorg bieden strafrecht migratie onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften theorieën inzake persoonlijke ontwikkeling communiceren met jongeren voorbeelden geven bij het leren studenten sociaal werk begeleiden principes van sociaal werk aanleren pedagogie bescherming van jonge personen promoten toezicht houden op onderwijsontwikkelingen geestelijke gezondheidsproblemen identificeren ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen in lesmateriaal voorzien schoolpsychologie wetenschappelijk onderzoek uitvoeren jongeren voorbereiden op de volwassenheid advies geven over sociale ondernemingen getuigen tijdens een hoorzitting illegale stoffen volksgezondheidsproblemen aanpakken strategieën voor het omgaan met gevallen van seksueel geweld samenwerken met onderwijsdeskundigen financieringsmethoden programma's voor humanitaire hulp beheren mensen bewustmaken over kwesties die belangrijk zijn voor de lokale gemeenschap studenten binnen sociaal werk beoordelen consultatie psychologische ontwikkeling van jongeren fondsen werven technische expertise leveren omgaan met daders socialezekerheidsprogramma’s promoten helpen bij de organisatie van schoolevenementen gerechtelijke procedures aandacht tonen voor de situatie van studenten kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen ontwikkeling van de jeugd beoordelen onderwijs binnen de eigen gemeenschap immigratieadvies geven gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen stadia van rouw psychologische effecten van oorlog computer-telefonie-integratie gebruiken curriculumdoelstellingen gezinnen helpen in crisissituaties studenten helpen bij hun proefschrift met gebruikers van sociale diensten in een groep werken thuiszorg regelen voor patiënten procedures in het secundair onderwijs privacy van gebruikers van diensten bewaren ontwikkelingspsychologie gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren wettelijke vergoeding voor slachtoffers van misdaden leiding geven aan een eenheid voor sociaal werk interculturele onderwijsstrategieën toepassen werken in multidisciplinaire gezondheidsteams kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren sociale pedagogiek wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven helpen bij de organisatie van begrafenissen sociale bemiddeling afhankelijkheid van drugs klassenmanagement uitvoeren zorg voor personen met een handicap deelnemen aan wetenschappelijke colloquia mentale gezondheid bevorderen constructieve kritiek geven studenten begeleiden crisisinterventie rapporten presenteren academisch onderzoek publiceren rechten van slachtoffers van misdaden toezien op onderwijzend personeel middelen voor educatieve doeleinden beheren slachtoffers van mensenrechtenschendingen ondersteunen jonge slachtoffers ondersteunen cliënten helpen omgaan met verdriet behoeften van slachtoffers van misdaden wetenschappelijke methoden toepassen communiceren over het welzijn van jongeren cliëntgerichte begeleiding

Loopbaanperspectief

Het beroep sociaal werker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag