Beroep sociaal werker reclassering

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale wetenschappen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Strafrecht
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale werktheorie

Vaardigheden

 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Integratie bevorderen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Conflicten hanteren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Nadenken over praktijken
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Omgaan met daders
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Activiteiten delegeren
 • Actief luisteren
 • Stressbestendig zijn
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Getuigen tijdens een hoorzitting
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken
 • Sociale crisissen beheersen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale problemen voorkomen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Crisisinterventie toepassen
 • Sociale verandering promoten
 • Werken met gemeenschappen
 • Risicogedrag van daders inschatten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Casemanagement toepassen
 • Empathisch zijn
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over conflictbeheersing bescherming van jonge personen promoten positieve instelling van jongeren ondersteunen ontwikkeling van de jeugd beoordelen juridisch bewijs analyseren gerechtelijke procedures jongeren voorbereiden op de volwassenheid psychologische ontwikkeling van jongeren criminele profielen opstellen criminele activiteiten analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep sociaal werker reclassering behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag