Beroep sociaal raadsman

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Reflectie
 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Toezicht op personen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Gedragstherapie
 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Begeleidingsmethodes

Vaardigheden

 • Sociale crisissen beheersen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Integratie bevorderen
 • Sociale verandering promoten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Cliënten beslissingen helpen maken tijdens begeleidingssessies
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Conflicten hanteren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Stress in organisaties beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Mensenrechten promoten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Niet-emotionele betrokkenheid handhaven
 • Empathisch zijn
 • Begeleide cliënten aanmoedigen zichzelf te bestuderen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Sociale begeleiding bieden
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Actief luisteren
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Beschikken over emotionele intelligentie
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Reageren op extreme emoties van personen

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen seksuele voorlichting reproductieve gezondheid genezingsproces na seksueel geweld begeleiden communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening communiceren met jongeren soorten psychotherapeutische sessies psychologische ontwikkeling van jongeren psychologische theorieën ontwikkeling van de jeugd beoordelen advies geven over gezinsplanning sofrologie ontspanningstechnieken farmacologie methoden met vergelijkbare groepen drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik psychologie stadia van rouw vreemde talen toepassen bij sociale diensten gedragsstimuli gebruiken voor begeleiding bij verslaving onderricht over het gezinsleven geven gestalttherapie beoefenen advies geven over geestelijke gezondheid advies geven over zwangerschappen bewegingstechnieken afspraken beheren bescherming van jonge personen promoten afhankelijkheid van drugs gezinstherapie jonge slachtoffers van aanranding ondersteunen strategieën voor het omgaan met gevallen van seksueel geweld geestelijke gezondheidsproblemen identificeren woedebeheersing psychologische begeleidingsmethoden boekhoudkundige technieken jongeren voorbereiden op de volwassenheid gendergerelateerde kwesties bespreken tijdens begeleiding bij gezinsplanning begeleiding bieden bij de beëindiging van een zwangerschap individuen, families en groepen sterker maken cliënten helpen omgaan met verdriet begeleiding bieden bij woedebeheersing werken aan de gevolgen van mishandeling positieve instelling van jongeren ondersteunen kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren patiënten advies geven over gezinsproblemen

Loopbaanperspectief

Het beroep sociaal raadsman behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag