Beroep sociaal raadsman

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Reflexion
 • Client-centred counselling
 • Human psychological development
 • Supervision of persons
 • Social justice
 • Cognitive behavioural therapy
 • Behavioural therapy
 • Social sciences
 • Legal requirements in the social sector
 • Counselling methods

Vaardigheden

 • Manage social crisis
 • Communicate professionally with colleagues in other fields
 • Promote inclusion
 • Promote social change
 • Deliver social services in diverse cultural communities
 • Help clients make decisions during counselling sessions
 • Maintain the trust of service users
 • Handle conflicts
 • Communicate with social service users
 • Build helping relationship with social service users
 • Cooperate at inter-professional level
 • Manage stress in organisation
 • Refer social service users
 • Promote human rights
 • Undertake continuous professional development in social work
 • Assess social service users' situation
 • Maintain a non-emotional involvement
 • Relate empathetically
 • Encourage counselled clients to examine themselves
 • Apply quality standards in social services
 • Maintain records of work with service users
 • Report on social development
 • Demonstrate leadership in social service cases
 • Provide social counselling
 • Follow health and safety precautions in social care practices
 • Accept own accountability
 • Listen actively
 • Apply socially just working principles
 • Perform therapy sessions
 • Have emotional intelligence
 • Organise relapse prevention
 • Respond to individuals' extreme emotions

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen seksuele voorlichting reproductieve gezondheid genezingsproces na seksueel geweld begeleiden communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening communiceren met jongeren soorten psychotherapeutische sessies psychologische ontwikkeling van jongeren psychologische theorieën ontwikkeling van de jeugd beoordelen advies geven over gezinsplanning sofrologie ontspanningstechnieken farmacologie methoden met vergelijkbare groepen drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik psychologie stadia van rouw vreemde talen toepassen bij sociale diensten gedragsstimuli gebruiken voor begeleiding bij verslaving onderricht over het gezinsleven geven gestalttherapie beoefenen advies geven over geestelijke gezondheid advies geven over zwangerschappen bewegingstechnieken afspraken beheren bescherming van jonge personen promoten afhankelijkheid van drugs gezinstherapie jonge slachtoffers van aanranding ondersteunen strategieën voor het omgaan met gevallen van seksueel geweld geestelijke gezondheidsproblemen identificeren woedebeheersing psychologische begeleidingsmethoden boekhoudkundige technieken jongeren voorbereiden op de volwassenheid gendergerelateerde kwesties bespreken tijdens begeleiding bij gezinsplanning begeleiding bieden bij de beëindiging van een zwangerschap individuen, families en groepen sterker maken cliënten helpen omgaan met verdriet begeleiding bieden bij woedebeheersing werken aan de gevolgen van mishandeling positieve instelling van jongeren ondersteunen kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren patiënten advies geven over gezinsproblemen

Loopbaanperspectief

Het beroep sociaal raadsman behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag