Beroep Sociaal raadsman, raadsvrouw

Een sociaal raadsman, raadsvrouw geeft advies aan cliënten op sociaaljuridisch gebied (sociale zekerheid, belastingen, huisvesting enz.). Hij/zij luistert naar de problemen waar de cliënt mee worstelt en stelt de juiste vragen om de kern van het probleem te achterhalen. Vervolgens kan een sociaal raadsman, raadsvrouw verschillende acties ondernemen om de cliënt te helpen. Zo kan een sociaal raadsman, raadsvrouw cliënten informeren of regelingen, bemiddelen bij instanties, helpen bij het invullen van lastige formulieren of cliënten doorverwijzen naar andere instanties. Hij/zij legt alles vast in verslagen en dossiers. Tenslotte blijft een sociaal raadsman, raadsvrouw op de hoogte van ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Sociaal raadsman, raadsvrouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken sociaal raadsman, raadsvrouw

  • Adviseren van cliënten over allerhande sociale-juridische zaken.
  • Luisteren naar de problemen van de cliënt en tot de kern van het probleem komen door goede vragen te stellen.
  • Actie ondernemen om de cliënt te ondersteunen bij het oplossen van zijn/haar problemen, zoals informeren over regelingen, actief bemiddelen bij instanties of ondersteunen of doorverwijzen van cliënten.
  • Nauwkeurig bijhouden van gespreksverslagen en dossier aanmaken voor cliënt.
  • Bijhouden van ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Gerelateerde beroepen juridische dienstverlening

  • Jurist, juridisch adviseur
  • Notaris

Loopbaanperspectief

Het beroep Sociaal raadsman, raadsvrouw behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB