Beroep sociaal-cultureel werker, specialisatie samenlevingsopbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale werktheorie
 • Begeleidingsmethodes
 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Op de gemeenschap gebaseerde ontwikkelingsdiensten bieden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Stress in organisaties beheersen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Casemanagement toepassen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Empathisch zijn
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Fondsen werven
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Werken met gemeenschappen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Gemeenschapsrelaties opbouwen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Actief luisteren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Crisisinterventie toepassen
 • Sociale verandering promoten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Nadenken over praktijken
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Stressbestendig zijn
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Conflicten hanteren
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Interventies op straat uitvoeren bij sociaal werk
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Mensen bewustmaken over kwesties die belangrijk zijn voor de lokale gemeenschap
 • Sociale begeleiding bieden
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten

Optionele kennis en vaardigheden

principes van teamwerk welzijn van kinderen ondersteunen werkgerelateerde verslagen schrijven onderwijs aanpassen aan de doelgroep jongeren voorbereiden op de volwassenheid beoordelingsprocessen gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen onderwijs binnen de eigen gemeenschap vrijwilligers leiden aandacht tonen voor de situatie van studenten communicatie volwassenenonderwijs

Loopbaanperspectief

Het beroep sociaal-cultureel werker, specialisatie samenlevingsopbouw behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag