Beroep Sociaal-cultureel werkende

Een sociaal-cultureel werker begeleidt en stimuleert allerlei mensen in wijken, buurten en dorpen zodat zij beter in de samenleving kunnen functioneren. Het betreft veelal mensen met een zwakke financiële en/of sociale situatie. Om deze groep mensen te betrekken bij de samenleving organiseert en begeleidt de sociaal-cultureel werker allerlei activiteiten en brengt mensen met elkaar in contact. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en het creëren van een beter leef-, woon- en werkklimaat. De sociaal-cultureel werker wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers en actieve bewoners.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Sociaal-cultureel werkende: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken sociaal-cultureel werkende

 • Ontwikkelen, organiseren en begeleiden van projecten en activiteiten op het gebied van recreatie, cultuur, ontmoeting, vrije tijd, samenlevingsopbouw en educatie.
 • Vestigen van de aandacht op groepen die onvoldoende participeren of die probleemgedrag vertonen.
 • Contact leggen met groepen mensen binnen zijn werkgebied, met partnerorganisaties en overheidsvertegenwoordigers.
 • Analyseren van de vragen en onderzoeken en beschrijven van de context en het beleid van zijn werkgebied.
 • Zorgen voor het ter beschikking stellen van benodigde accommodaties en faciliteiten.
 • Ondersteunen en begeleiden van individuen en groepen bij de realisatie van gestelde doelen.
 • Organiseren van het vrijwilligerswerk en begeleiden van de vrijwilligers.
 • Ondersteunen van cliëntorganisaties, bewonersgroepen en andere betrokken organisaties.
 • Begeleiden van individuen en groepen bij het formuleren van hun hulpvraag en passend aanbod bieden op het gebied van educatie en informatie.
 • Signaleren van sociale kwesties die buiten de aandacht van het beleid vallen en overleggen hierover met betrokken organisaties en instanties.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent

Loopbaanperspectief

Het beroep Sociaal-cultureel werkende behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB