Beroep sneeuwruimer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Sneeuwruimer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsrisico’s bij het verwijderen van sneeuw

  Gevaarlijke situaties die kunnen optreden bij het verwijderen van sneeuw zoals vallen van hoogten en daken, vrieswonden, oogletsels en andere letsels verbonden aan het gebruik van sneeuwblazers en andere mechanische apparatuur.

Vaardigheden

 • Zware vrachtwagens besturen om sneeuw te ruimen

  Rijden met gespecialiseerde vrachtwagens die nodig zijn om sneeuw uit diverse bouwwerken en andere openbare ruimten te verwijderen. In dergelijke omstandigheden passende verkeersvoorschriften volgen.

 • Sneeuw ruimen

  Het ruimen van sneeuw en het verwijderen van sneeuw van wegen, opritten en voetpaden.

 • Aanpassen aan verschillende weersomstandigheden

  Omgaan met regelmatige blootstelling aan extreme weersomstandigheden en gevaarlijke omgevingen.

 • Maatregelen nemen om veiligheidsrisico’s bij het verwijderen van sneeuw te voorkomen

  Gebruiken van sneeuwruimingstechnieken en methoden ter voorkoming van grote gevaren, zoals niet werken op daken wanneer dat mogelijk is, het beoordelen van het gewicht van de apparatuur op een bepaalde ijzige structuur, het op veilige wijze dragen van beschermingsmiddelen en ladders, het beschermen van de omliggende gebieden en mensen en het vermijden van elektrische bedradingen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Verslagen van activiteiten voltooien

  Regelmatig of punctueel een schriftelijk verslag bijhouden van de geleverde diensten, met vermelding van het aantal uitgevoerde werkuren en de handtekening.

 • Werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot ijsvrij maken

  Zout of andere chemische producten strooien op het met ijs bedekte oppervlak in openbare ruimtes om de ruimtes ijsvrij te maken en te zorgen voor een veilig gebruik van dergelijke ruimtes.

 • Organisatorische richtlijnen in de schoonmaaksector volgen

  Alle protocollen of richtlijnen die door het bedrijf binnen uw specifieke schoonmaakgebied worden beschreven, toepassen en opvolgen. Dit kan ook inhouden dat het voorziene uniform of kledingstuk te allen tijde gedragen moet worden of dat specifieke apparatuur of materialen moeten worden gebruikt.

 • Sneeuwruimmateriaal gebruiken

  Gebruik van apparatuur zoals schoppen, sneeuwruimers, sneeuwblazers, ladders of luchtliften om de sneeuw van verschillende structuren te verwijderen, zoals daken en andere bouwwerken en openbare ruimten.

 • Schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren

  De schoonmaakmethoden en -procedures aanpassen aan de omgevingscondities en ze aanpassen aan de weersomstandigheden, zoals regen, harde wind of sneeuw, wanneer dit van invloed is op de prestaties van de gebruikte apparatuur of machines.

Optionele kennis en vaardigheden

verkeerswetgeving contacten onderhouden met lokale overheden risicobeheersingsmaatregelen selecteren mechanica schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren verkeer regelen materiaal om sneeuw te ruimen onderhouden platforms voor werken op hoogte bedienen straten vrijmaken bij noodgevallen

Loopbaanperspectief

Het beroep sneeuwruimer behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB