Beroep sigarenverpakker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Sigarenverpakker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Handvaardigheid

  Het vermogen om met de handen een artistiek voorwerp te vervaardigen.

 • Productie van gerookte tabaksproducten

  De processen, materialen en technieken voor de vervaardiging van verschillende soorten voor roken bestemde tabaksproducten, zoals sigaren, tabak, pijptabak en sigaretten.

 • Kwaliteitsmodel van een tabaksblad

  De kenmerken en eigenschappen van een tabaksblad voor beoordeling met een hoge, gemiddelde of lage kwaliteit, waarbij kleurvariaties, scheuren, teervlekken, nerfdichtheid, en de grootte van het blad in acht worden dichtheid.

Vaardigheden

 • Tabaksproducten in machines plaatsen

  De tabaksproducten op de transportband die tot de machine leidt, plaatsen. De machine om het merk of stempel daarop aan te brengen. Zorgen voor de kwaliteit van het product en het niet beschadigen van de bladeren tijdens het proces.

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Handgereedschap voor tabaksproductie gebruiken

  Een breed scala aan handgereedschap gebruiken om op maat gemaakte of ambachtelijke tabaksproducten te produceren, zoals sigaren of sigaretten. Gereedschap zoals snijders, mallen, sigarenvormers, persvormen en verpakkingsinrichtingen gebruiken.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Tabakproductiemachines met materialen bevoorraden

  Voorraadmachine met materiaal voor de productie van tabaksproducten. Ervoor zorgen dat er voldoende papier, filters, lijm en andere materialen beschikbaar zijn om het dagelijkse productieplan te realiseren.

 • Sigarenstempelmachines bedienen

  De machine die sigarenverpakkingen bedrukt bedienen. De inkt op de machine goed vullen of de van tevoren vervaardigde etiketten plaatsen, die in de sigaar moeten worden aangebracht.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Eindproducten van tabak verzamelen

  Verzamelen van afgewerkte tabaksproducten zoals sigaren of sigaretten. Plaatsingsbladen van de aanvoerzijde van de automaat voor de vervaardiging van merkproducten en het verwijderen van gevulde bladen. De integriteit en kwaliteit van het product waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

niches in de markt identificeren betrouwbaar handelen diensten op een flexibele manier uitvoeren voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen soorten tabaksbladeren gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren zelfvertrouwen tonen tabaksproducten gegeven instructies volgen omgaan met collega’s onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces omgaan met managers geschiedenis van tabak

Loopbaanperspectief

Het beroep sigarenverpakker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB