Beroep servicetechnicus windturbines

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten windturbines
 • Elektronica
 • Elektriciteit
 • Mechanica
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

Vaardigheden

 • Elektronische apparatuur onderhouden
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Hydraulische systemen onderhouden
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Zorgen voor herstellingen aan apparatuur
 • Windturbines inspecteren
 • Elektrische en elektronische apparatuur installeren

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren verslag doen van testresultaten informatie geven over windturbines overleggen met ingenieurs inspectierapporten schrijven technische tekeningen technologieën voor hernieuwbare energie hydraulica grote onderdelen vervangen hardwarecomponenten technische tekeningen lezen elektrische componenten monteren storingen aan apparatuur oplossen aerodynamica advies geven aan technici ondergrondse stroomkabels herstellen hydraulische systemen installeren ondergrondse stroomkabels inspecteren toezicht houden op voormontagewerkzaamheden testprocedures voor hardware softwaretests uitvoeren