Beroep servicetechnicus windturbines

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten windturbines
 • Elektronica
 • Elektriciteit
 • Mechanica
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

Vaardigheden

 • Elektronische apparatuur onderhouden
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Hydraulische systemen onderhouden
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Zorgen voor herstellingen aan apparatuur
 • Windturbines inspecteren
 • Elektrische en elektronische apparatuur installeren

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren verslag doen van testresultaten informatie geven over windturbines overleggen met ingenieurs inspectierapporten schrijven technische tekeningen technologieën voor hernieuwbare energie hydraulica grote onderdelen vervangen hardwarecomponenten technische tekeningen lezen elektrische componenten monteren storingen aan apparatuur oplossen aerodynamica advies geven aan technici ondergrondse stroomkabels herstellen hydraulische systemen installeren ondergrondse stroomkabels inspecteren toezicht houden op voormontagewerkzaamheden testprocedures voor hardware softwaretests uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep servicetechnicus windturbines behoort tot de beroepsgroep Elektriciens en elektronicamonteurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20247300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249300  laag
verwachte baanopeningen tot 202416500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld