Beroep servicetechnicus windturbines

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Elektronica
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Soorten windturbines
 • Elektriciteit
 • Mechanica

Vaardigheden

 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Hydraulische systemen onderhouden
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten
 • Elektrische en elektronische apparatuur installeren
 • Elektronische apparatuur onderhouden
 • Windturbines inspecteren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Zorgen voor herstellingen aan apparatuur

Optionele kennis en vaardigheden

technologieën voor hernieuwbare energie ondergrondse stroomkabels inspecteren hydraulica technische tekeningen toezicht houden op voormontagewerkzaamheden technische tekeningen lezen storingen aan apparatuur oplossen aerodynamica softwaretests uitvoeren informatie geven over windturbines testprocedures voor hardware hardwarecomponenten inspectierapporten schrijven verslag doen van testresultaten hydraulische systemen installeren overleggen met ingenieurs ondergrondse stroomkabels herstellen elektrische componenten monteren advies geven aan technici grote onderdelen vervangen naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren