Beroep sergeant

Kennis

 • Military drill
 • Military combat techniques
 • Military code
 • Military weaponry

Vaardigheden

 • Identify security threats
 • Lead military troops
 • Advise superiors on military operations
 • Monitor military equipment use
 • Manage troop deployment
 • Defend human rights
 • Train military troops
 • Ensure compliance with types of weapons
 • Delegate activities

Optionele kennis en vaardigheden

in gebieden patrouilleren humanitaire hulp geven opsporings- en reddingsmissies uitvoeren geografische informatiesystemen verschillende communicatiekanalen gebruiken militaire verplichtingen onderwijzen gevechtsbevelen geven surveillancemethoden radioapparatuur gebruiken toezicht houden op het onderhoud van militair materiaal gepantserde gevechtsvoertuigen besturen geografische informatiesystemen gebruiken veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal reddingsmissies coördineren patrouilles coördineren camouflage operationele communicatie onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep sergeant behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld