Beroep seismoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Statistiek
 • Natuurkunde
 • Geofysica
 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Wiskunde

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Geofysische gegevens interpreteren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke verhandelingen schrijven wetenschappelijke apparatuur ontwerpen digitale cartografie toepassen geologische databases ontwikkelen geografie teledetectietechnieken geologie teledetectieapparatuur bedienen technische expertise leveren geografische informatiesystemen gebruiken veldwerk uitvoeren geologische kaartsecties voorbereiden onderzoeksvoorstellen schrijven adviseren over bouwaangelegenheden geologische gegevens verzamelen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep seismoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog